sobota, 18 marca 2017

Największe sekrety: Prometeusz - Wallenberg

Ilustracja muzyczna: Steven Price - April 1945 (Fury OST)Jeden z pozytywnych bohaterów znakomitej książki "Opcja niemiecka" Piotra Zychowicza był agentem NKWD. Mowa o księciu Januszu Franciszku Radziwille, XIII-tym ordynacie ołyckim, jednym z przywódców polskiego obozu konserwatywnego, senatorze BBWR i zwolenniku OZN. Przedstawiciel tego możnego rodu z Wielkiego Księstwa Litewskiego został aresztowany przez Sowietów we wrześniu 1939 r. Na Łubiance osobiście przesłuchiwał go Ławrentij Beria i jak wynika choćby z relacji Pawła Sudopłatowa przesłuchania te odbywały się w dobrej atmosferze. Książę Radziwiłł poszedł na współpracę z NKWD i został wypuszczony. Pretekstem była interwencja włoskiej rodziny królewskiej (Włochy Mussoliniego prowadziły do 1941 r. przyjazną politykę wobec ZSRR). Radziwiłł został wysłany do Berlina, gdzie spotykał się z Goeringiem oraz innymi przedstawicielami niemieckich elit. Lobbował u nich za złagodzeniem polityki okupacyjnej w Polsce i za porozumieniem Rzeszy z Polakami. Zychowicz, wierząc na słowo księciu Radziwiłłowi, twierdzi, że ordynat ołycki ze współpracy z NKWD się nie wywiązał i jedynie wysłał do Berii pocztówkę z pozdrowieniami (!). Czyżby? Beria z jakiegoś powodu uważał go za cennego agenta wchodzącego w skład jego osobistej sieci (czyli mogącego nie znajdować się w ewidencji NKWD) i na początku 1945 r. próbował go zrobić ministrem spraw zagranicznych lubelskiego rządu kolaboracyjnego.
Z relacji Sudopłatowa wiadomo zaś, że Radziwiłł był bliski kręgowi szpiegowskiemu w Berlinie w skład którego wchodziły m.in. znane aktorki, kochanki Goebbelsa, Olga Czechowa i Marika Rokk. Radziwiłł miał być pośrednikiem pomiędzy Berią i niemieckimi elitami. Warto więc zadać pytanie: na ile jego projekty porozumienia polsko-niemieckiego były projektami Berii?Wspominałem już o tym jak NKWD pozwoliło premierowi Leonowi Kozłowskiemu na przekroczenie linii frontu i przejście na stronę niemiecką w jego misji utworzenia proniemieckiego rządu kolaboracyjnego w Polsce. Ułatwiło również kontakt kurierów organizacji Muszkieterowie z gen. Andersem w czasie, gdy Niemcy nacierali na Moskwę. W niektórych publikacjach poświęconych Muszkieterom znajdują się wzmianki o tym, że szef tej organizacji wywiadowczej utrzymywał niejasne związki z NKWD (np. takie stwierdzenia padają w "Kwaterze 139" Cezarego Leżeńskiego), obok kontaktów z Abwehrą i alianckimi służbami specjalnymi. Muszkieterowie już w 1940 r. przekazali rządowi londyńskiemu dokładne informacje o masakrze w Katyniu i dysponowali zadziwiająco dobrym wywiadem na terenie ZSRR. Zaangażowali się też w sprowadzenie do Polski via Budapeszt marszałka Śmigłego-Rydza i próby utworzenia proniemieckich władz w 1941 r.

W monumentalnej biografii Berii autorstwa prof. Francoise Thom jest obszerny rozdział poświęcony poufnym kontaktom Berii z Niemcami w trakcie wojny. Część z tych kontaktów była inicjowana na zlecenie Stalina. Np. na jesieni 1941 r. poprzez placówki dyplomatyczne w Sofii proponowano Niemcom państwa bałtyckie, Ukrainę i Białoruś w zamian za zawarcie pokoju. Sondaże na temat zaprzestania walk i nowego podziału Europy prowadzono również w 1943 r. i 1944 r. Na uboczu nich Beria prowadził jednak własną grę. Kontaktował się z niemieckimi elitami poprzez swoich ludzi z gruzińskiej emigracji. Emigracja ta była silnie reprezentowana w Berlinie i miała dojścia zarówno do kręgów wojskowych i Abwehry jak i do ministra Rosenberga oraz sfer partyjnych. Choć Beria krytycznie oceniał przerzut gruzińskich antykomunistycznych spadochroniarzy do ZSRR, to jednak starał się tych ludzi chronić.Pierre de Villemarest, były oficer francuskiego wywiadu, człowiek, który zebrał po wojnie wiele relacji z pierwszej ręki od oficerów Abwehry i SD, w swojej znakomitej książce "Bormann i "Gestapo" Mueller na usługach Stalina", wskazał, że szef Gestapo Heinrich Mueller oraz reichsleiter Martin Bormann kontaktowali się w czasie wojny z Łubianką poprzez przewerbowanych agentów Czerwonej Orkiestry. Mueller miał mieć kontakty z sowieckimi tajnymi służbami już od 1927 r., gdy służył w bawarskiej policji. Był on policjantem, który tuszował sprawę śmierci siostrzenicy Hitlera Geli Rabaul. Bormann był sowieckim agentem według Reinharda Gehlena, pierwszego szefa BND a w czasie wojny szefa wydziału wywiadu wojskowego odpowiedzialnego za front wschodni. To samo mówiło wielu innych ludzi z tajnych służb niemieckich oraz z bloku wschodniego. De Villemarest miał okazję dwukrotnie spotkać Bormanna w południowych Niemczech po wojnie i wpadł na trop jego podróży do sowieckich stref okupacyjnych. Zdobył też relację Rudolfa Baraka, byłego szefa wywiadu komunistycznej Czechosłowacji mówiącą, że Mueller po 1945 r. był przetrzymywany w Czechosłowacji i służył Sowietom jako doradca. Na początku lat 50-tych się usamodzielnił i wyjechał do Wenezueli. Stamtąd porwały go czechosłowackie tajne służby. Były szef Gestapo miał umrzeć na początku lat 60-tych w ZSRR.Według de Villemaresta Mueller i Bormann nie byli sowieckimi agentami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Stanowili jednak polityczną opcję sowiecką we władzach III Rzeszy i prowadzili negocjacje z Łubianką, by ratować własną skórę i zagrabione majątki. Czemu jednak udawało im się prowadzić takie kontakty, choć wielokrotnie wpadały na ich ślad konkurencyjne frakcje ze służb? Zapewne ich kontakty odbywały się za wiedzą "góry". Amerykański autor Curt Reiss, w wydanej już w 1944 roku (!) książce "Naziści schodzą do podziemia" opisywał właśnie taki scenariusz. Jak czytamy: "Riess pisze, iż już w 1943 roku wysocy urzędnicy nazistowscy zaczęli przygotowania do klęski Rzeszy. Rozczarowani Hitlerem główni architekci jego systemu – Martin Bormann i Heinrich Himmler – stworzyli ściśle tajny program zejścia partii nazistowskiej do podziemia. Skoro wojna była już i tak przegrana, ważne stało się przetrwanie, aby kiedyś w przyszłości podjąć walkę na nowo. Niezwykle precyzyjny system miał przeniknąć struktury rządowe, administrację i usługi publiczne, a także współpracować z zawsze przychylnym mu wielkim biznesem." Wiadomo, że Himmler i jego akolita Schellenberg kontakowali się z zachodnimi tajnymi służbami w celu zawarcia pokoju. To samo robili przedstawiciele dogłębnie spenetrowanej i często sterowanej przez Himmlera konserwatywno-wojskowej opozycji. Wiadomo, że kontaktowali się m.in. z Allenem Dullesem, szefem OSS w Szwajcarii i późniejszym szefem CIA. Bliskim współpracownikiem Dullesa był wówczas amerykański dyplomata Noel Field - sowiecki szpieg i pośrednik w kontaktach między Berią a OSS i Titą. Prof. Thom wskazuje zaś, że spiskowcy z 20 lipca utrzymywali również kontakt z kręgami komunistycznymi i dążyli do tego, by po udanym zamachu na Hitlera i wprowadzeniu w życie planu ewentualnościowego "Walkiria" stworzyć w Niemczech rząd konserwatywno-chadecko-socjaldemokratyczny. Logiczną hipotezą jest więc to, że Bormann i Mueller działali w porozumieniu z Himmlerem, gdy utrzymywali kontakty z Berią poprzez Czerwoną Orkiestrę.Tezę, że niemiecka opozycja była sterowana przez ichnią bezpiekę i Himmlera postawił Bogusław Wołoszański w swoich książkach takich jak "Największy wróg Hitlera". Moim zdaniem ma rację. A wszystkie zamachy na Hitlera zorganizowane od 1939 r. były przeprowadzane za wiedzą i zgodą SS a czasem nawet z jej uczestnictwem. To, że niemiecka opozycja była "prowadzona za rękę" przez Himmlera wyjaśnia np. dlaczego współpracujące z nią służby specjalne Stolicy Apostolskiej rządzonej przez "Młodego Papieża" Piusa XII miały dostęp do ludzi z SS z bezpośredniej ochrony Hitlera - o czym pisał Mark Riebling w "Kościele szpiegów". (Warto wspomnieć, że według Schellenberga nazwę antyhitlerowskiego spisku Abwehry "Schwarze Kapelle" powinno się tłumaczyć nie "Czarna Orkiestra", ale "Czarna Kaplica". Gestapo słusznie wiązało ten spisek z kościołem Jezuitów w Rzymie.) Himmler już w 1939 r. myślał o pozbyciu się Hitlera, zastąpieniu go jakimś figurantem i zawarciu pokoju z Zachodem.

Flashback: Największe sekrety: Idy Lipcowe - Miasteczko Venlo

Prof. Thom stawia śmiałą tezę, że Beria komunikował się z niemiecką opozycją w sprawie zamachów na Hitlera i zapewne z usunięciem Fuehrera miał być skoordynowany zamach na Stalina. Opiera się ona m.in. na zeznaniach o. Szałwy Beriszwilego, uczestnika gier wywiadowczych Berii z Niemcami, Włochami, Turcją i Stolicą Apostolską. Był on osobiście namawiany przez Berię do udziału w spisku, ale nie zgodził się z obawy przed konsekwencjami jakie nieudany zamach mógłby przynieść narodowi gruzińskiemu. Kwestia zamachów na Stalina w trakcie drugiej wojny światowej jest pokryta grubą warstwą dezinformacji - co jest w pełni zrozumiałe. Dochodziło jednak do pewnych niewyjaśnionych zdarzeń. Jak np. : "W 1942 na placu Czerwonym w Moskwie wojenny dezerter Sawielij Dmitrijew celnie ostrzelał jeden z kremlowskich samochodów. Zamachowiec ukrył się za pomnikiem Minina i Pożarskiego. Okazało się jednak, że ostrzelał współpracownika Stalina, Anastasa Mikojana. Po zatrzymaniu Dmitrijew zeznał, że był niemieckim agentem, jednak chciał zemścić się za los swój i innych żołnierzy radzieckich". Być może był to zwykły przypadek. Zapewne Beria był w tej kwestii ekstremalnie ostrożny i czekał aż najpierw Himmler wyeliminuje Hitlera. Gra była jednak coraz trudniejsza. W 1943 r. powiedział Pawłowi Sudopłatowowi, że Stalin kazał mu pełnić funkcję anioła stróża Hitlera. Sowiecki dyktator poważnie obawiał się, że zamach stanu w Rzeszy doprowadzi do pokoju separatystycznego Niemiec z Zachodem. Z konkurencyjnych źródeł (zapewne od aliantów zachodnich i z siatek kominternowskich z którymi kontaktowała się niemiecka opozycja) wiedział o spiskach na życie Hitlera. I jak wskazuje Mark Sołonin z obawie przed nimi wstrzymał w czerwcu 1944 r. ofensywę w Finlandii. Obawiał się, że wojna na Zachodzie się zakończy a front stanie na Wiśle lub na Bugu.

20 lipca 1944 r. doszło do zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu. "O całym zamachu wiedział Heinrich Himmler. Jego podwładni aresztowali na początku lipca 1944 roku dwóch działaczy opozycji, z którymi von Stauffenberg prowadził negocjacje, dotyczące sformowania nowego rządu. To dość dziwne, że oprawcom z gestapo nie udało się wyciągnąć z nich prawdziwych informacji. Najbliższy współpracownik Reichsfuhrera SS, Walter Schellenberg, dowiadywał się o przygotowaniach do puczu od swojego podwładnego, pułkownika Georga Hansena, szefa kontrwywiadu Abwehry. Informował go w czerwcu generał Fritz Thiele, z którym często rozmawiał o fatalnym prowadzeniu wojny przez "dowództwo Wehrmachtu". To on zadzwonił do Schellenberga kilka godzin po zamachu. - Wszystko poszło źle - powiedział. Schellenberg natychmiast odłożył słuchawkę, obawiając się podsłuchu. Poinformowany o wybuchu w Wilczym Szańcu Himmler kazał bezzwłocznie przygotować samochód z eskortą, po czym wyruszył do Gierłoży. Co dziwne, nie wydał koniecznych w takich sytuacjach rozkazów, takich jak postawienie w stan alarmowy służb policyjnych i sił SS. Skontaktował się za to z szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Ernestem Kaltenbrunnera, nakazując mu, aby jak najszybciej przybył do Gierłoży z ekspertami od kryminalistyki. Najwyraźniej, pomimo sytuacji zagrożenia, Reichsfuhrerowi SS zależało przede wszystkim na zabezpieczeniu śladów."W swoim wpisie Tajemnica Tannenbergu z serii Idy Lipcowe postawiłem hipotezę, że zamach z 20 lipca był udany. Hitler zginął w wyniku eksplozji bomby i został pochowany w Mauzoleum na Tannebergu, obok marszałka von Hindenburga jako gen. Korten. Alianci odrzucili jednak niemiecką propozycję pokojową. Nie po to wywołano wojnę, by Niemcy pozostały krajem suwerennym a Europa ocalała. To zmusiło Himmlera do uruchomienia planu B: zastąpienia Hitlera sobowtórem, stłumienia zamachu stanu i likwidacji niewygodnych świadków z opozycji. Nazistom pozostała już tylko przeprowadzenie ewakuacji strategicznej personelu, kapitału i technologii z Niemiec do "bezpiecznych przystani". Potrzebne było im na to kilka miesięcy - a kupili sobie czas stabilizując fronty dzięki klęsce Operacji Market Garden i Powstaniu Warszawskiemu.

Flashback: Największe sekrety - O jeden most za daleko i prawdziwa tajemnica Bilderbergu
Po tajnych spiskach mających na celu eliminację dwóch dyktatorów zostały jednak odpryski. Beria kontaktował się z Niemcami m.in. za pośrednictwem sowieckiej ambasador w Sztokholmie Aleksandry Kołłontaj (pochodzącej ze zrusyfikowanej polskiej szlachty z Ukrainy, mającej dwóch mężów polskiego pochodzenia) i bankierskiego rodu Wallenbergów. Wallenbergowie znajdowali się w samym centrum tajnej wojennej dyplomacji i odgrywali rolę pośredników między wszystkimi stronami. Jako miejsce spotkań z aliantami i przedstawicielami państw Osi służył im m.in. bazylejski Bank Rozliczeń Międzynarodowych, gdzie w trakcie wojny przyjacielsko sobie konferowali wysłannicy banków centralnych z walczących ze sobą państw. (Dobrze ten wątek opisuje Adam LeBor w książce "Wieża w Bazylei".) W tej tajnej dyplomacji kluczową rolę odgrywał Raoul Wallenberg - bardziej znany jako szwedzki dyplomata z Budapesztu, który uratował przed Niemcami i Strzałokrzyżowcami tysiące węgierskich Żydów.17 stycznia 1945 r. Wallenberg został aresztowany w Budapeszcie przez funkcjonariuszy sowieckiego kontrwywiadu Smiersz. NKWD próbowało go ratować monitując, że Wallenberg jest jej agentem a fabryki należące do Wallenbergów dostarczają komponentów, bez których sowiecki przemysł lotniczy nie mógłby działać. Interwencja nie przyniosła skutku. Smiersz był służbą konkurującą z NKWD a jego szef Wiktor Abakumow (z pochodzenia Ormianin) miał ambicję usunięcia Berii i przejęcia całej władzy nad sowiecką bezpieką. (To właśnie Smiersz stworzył i kierował Informacją Wojskową, czyli formacją której służyli m.in. gejn. Wojciech Jarucwelski, Stefan Michnik i Zygmunt Bałwan. Piotr Gontarczyk dokonał niedawno ciekawego znaleziska: odkrył skargi na Informację Wojskową i Smiersz kierowane przez Berlinga do Żukowa. Jest oczywistym, że Berlingowi te skargi pisali jego nadzorcy od Berii.) Wallenberg został aresztowany właśnie po to, by wyjawić w śledztwie informacje o tajnych kontaktach Berii z Niemcami i z Amerykanami.W styczniu 1945 r., równolegle z aresztowaniem Wallenberga, druga ekipa Smiersza (często w źródłach pojawia się NKWD, co ja też wcześniej błędnie cytowałem) szukała płka Mariana Steiffera - nieformalnego przywódcę polskiej emigracji na Węgrzech. Według dra Baliszewskiego Steiffer w 1941 r. pomagał sprowadzić do Polski via Budapeszt marszałka Śmigłego-Rydza i brał udział w tajnych polsko-niemieckich negocjacjach pokojowych. Baliszewski wskazuje, że w Budapeszcie istniał de facto drugi polski rząd emigracyjny, konkurencyjny wobec ekipy gen. Sikorskiego. Jak pisałem: "W maju 1941 r., w tym czasie, gdy w Budapeszcie toczą się tajne polsko-niemieckie rozmowy, z misją pokojową do Anglii, za wiedzą i z błogosławieństwem Hitlera, udaje się Rudolf Hess. Jego samolot rozbija się w Szkocji, Hess trafia do Tower, a jego brytyjscy partnerzy polityczni (frakcja związana z królem Jerzym VI) zostają skompromitowani. Hess opowiedział potem swojemu synowi Wolfowi Rudigerowi Hessowi, szczegóły swoje misji pokojowej. Przewidywała ona odwrót przez Niemcy ze wszystkich jak dotąd okupowanych terytorium. Czyli także z Polski i polskiego Pomorza. To dlatego Drugi Marszałek mógł wyznaczać na jesieni 1941 r. nowego wojewodę pomorskiego."

Flashback: Największe sekrety - Kwatera 139

21 stycznia 1945 r. NKWD aresztowało księcia Janusza Radziwiłła oraz grupę przedstawicieli innych polskich arystokratycznych rodów (Zamoyskich, Branickich, Lubomirskich, Sobańskich). Jak czytamy: "umieszczono ich w wagonie sypialnym i powieziono do Moskwy na dobrze znaną księciu Radziwiłłowi Łubiankę. Nie przebywali tam długo. Już 4 marca przewieziono ich do Krasnogorska i umieszczono w silnie strzeżonym budynku należącym do osiedla NKWD. Niemal 2 km dalej znajdował się obóz jeniecki nr 27, w którym przetrzymywano wyższych oficerów niemieckich i węgierskich. Byli tam również Włosi i Japończycy.
Dysponujemy relacjami kilku osób spośród arystokratycznej szesnastki, z których rysuje się ponury obraz beznadziejnej egzystencji w Krasnogorsku, w warunkach izolacji od świata zewnętrznego, niemożności nawiązania kontaktu z krajem i krewnymi przebywającymi na Zachodzie. Książę Janusz wspominał, że “rygory nie były zbyt surowe, traktowanie względnie poprawne”. Najbardziej dręczyła jednak niepewność jutra. “Minął rok, półtora – wspominał książę – nikt nie pofatygował się, aby poinformować, dlaczego są aresztowani, o co oskarżeni, czy wytoczona będzie sprawa sądowa, nic, absolutne milczenie”. (...)
Pewną zmianę przyniósł 22 września 1946 r., kiedy to arystokratyczną szesnastkę przewieziono do pobliskiego obozu. Umieszczono ich w budynku oddzielonym od reszty łagru, z osobnym wejściem do komendantury obozu. Informacji na temat pobytu na terenie obozu nr 27 dostarcza raport brytyjskiego dyplomaty. Rok później rozmawiał on z osobami, które wysłuchały relacji Izabelli Radziwiłłowej wkrótce po jej powrocie do Polski. Nie jest to więc relacja z pierwszej ręki, ale tak czy inaczej zasługuje na uwagę, zważywszy, że przeżycia w Rosji miała ona świeżo w pamięci. Księżna Izabella podkreślała, że w obozie, poza niemieckimi i japońskimi jeńcami wojennymi, przebywały również osoby poprzednio zatrudnione w zagranicznych placówkach dyplomatycznych w Berlinie, internowane przez władze sowieckie w maju 1945 roku. Co jednak najciekawsze, opowiadała, iż po przeniesieniu do obozu nr 27 warunki życia szesnastki uległy znacznej poprawie. Polaków traktowano z dużym respektem. Pomieszczenia, w których przebywali, były dobrze ogrzewane, nieźle ich karmiono, zapewniono nowe odzienie. Gdy zachorowała księżna Anna, pozwolono na wyjazd do moskiewskiego szpitala."

Można powiedzieć, że Beria uratował w ten sposób życie niemal wszystkim osobom z tej grupy. Aresztowanie było formą ochrony przed Abakumowem. Arystokratów wypuszczono w 1947 r. Janusz Franciszek Radziwiłł zmarł z przyczyn naturalnych w Warszawie w 1967 r. W 1972 r. jego zwłoki przeniesiono do grobowca Radziwiłłów w Wilanowie a ekipa Gierka urządziła mu wówczas oficjalny państwowy pogrzeb!


Dziwną atencją Radziwiłłów darzy również Aleksander Łukaszenka, wywodzący się z kagiebowskich kręgów przywódca Białorusi. W 2000 r. sprowadzenie trumien przedstawicieli tego możnego rodu do rodzinnej krypty w Nieświeżu miało bardzo uroczystą, państwową oprawę. Baćka spotykał się z przedstawicielami rodu Radziwiłłów. Za rządów Łukaszenki odnowiono na Białorusi wiele polskich zabytków: zamki w Nieświeżu (co prawda trochę skopano tutaj sprawę...), Mirze, Czerwony Kościół i kościół jezuicki w Mińsku, Ołtarz Rzeczypospolitej w katedrze w Grodnie, dworki Mickiewicza i Kościuszki... Gdy w 2011 r. odwiedzałem Białoruś, w miejscowej telewizji pokazywano, że na święto wojsk powietrznodesantowych do Witebska przyjechali oficerowie amerykańskiej 101-szej Dywizji Powietrznodesantowej. Wszystko to w kraju tego strasznego "ostatniego dyktatora Europy", który ma na koncie, według najmniej przychylnych mu szacunków, kilkanaście ofiar śmiertelnych (!). No cóż, jakby nie patrzeć Baćka zachowywał odrębność Białorusi od Rosji i psuł tym samym Ruskim strategiczne plany. Jak go zabraknie, to za nim będziemy tęsknić, tak jak on za Radziwiłłami...***

W następnym odcinku serii Prometeusz - kolejne poszlaki dotyczące prawdziwych przyczyn Powstania Warszawskiego.


22 komentarze:

 1. Ten Radziwiłł miał też niemieckich szlacheckich przodków co pewnie miało pozytywne znaczenie wśród wojskowo-konserwatywnej-szlacheckiej opozycji.

  Częściowo polskie pochodzenie Donalda T.:
  http://minakowski.pl/donald-trump-jako-potomek-piastow-i-krewny-stanislawa-augusta-poniatowskiego/

  Czemu tacy wpływowi Wallenbergowie nie usiłowali (dyplomatycznie/ekonomicznie) uwolnić Raoula?
  Odkrywca

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Radziwiłłowie byli spokrewnieni z samymi Hohenzollernami.
   A co do Wallenbergów, to Adam LeBor wskazuje, że olali członka swojej rodziny...

   Usuń
  2. Zobaczymy czy coś to da: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rodzina-wallenberga-kieruje-do-fsb-wniosek-o-materialy-archiwalne,727965.html
   coś mają długie opory w Rosji z tym przypadkiem, może to jest ta ich tradycja utajniania wszystkiego, ale pewnie raczej Raul dłużej żył i pewnie są jeszcze żywi jacyś uwikłani w jego przetrzymywanie goście (urzędnicy, służbiści itp) - więc pewnie chcą ich przeczekać, by nie mieli obupólnych kłopotów (oni, oraz by nie nic nie powiedzieli).
   Co do Kołłątaj to ta feministyczna bladź, czerwona świnia, suka i ścierwo - wredne babsko, - popierała szmata (i zalegalizowała razem z Leninem i resztą homo-bandy): aborcję, homoseksualizm, i prostytucję-czyli najlepsze pomysły jak zniszczyć coś (ludzi/społeczeństwo) do reszty. Szkoda, że insze czerwone yetisyny jej później nie odesłali na łono (odbyt) Lenina czy Trockiego czy innego czarta:(
   Odkrywca

   Usuń
 2. Tak mało komentarzy? Takie rewelacje, a tak mało emocji? Ludziska chyba nie za bardzo kumają o co w tym wpisie chodzi...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Właśnie, Chehelmuta brakuje :)

   Usuń
  2. Chciałem dać innym pole do popisu a też i nie mam właściwie żadnych uwag co do posta więc co będę po próżnicy się rozpisywał ? Ale swoje dorzucam niżej choć tylko odnośnik za to jaki - ''klasyka'':)

   Usuń
 3. Fox: Na pocz. lat 2000 ukazała się ciekawa biografia Adolfa Hitlera wydana w Bellonie. Książka miała układ kalendarium. Wydarzenia rok po roku z mnóstwem fotografii. Pod rokiem 1945 znajdowała się ciekawa fotografia (duża, na pół strony) z podpisem: "Czy to na pewno zwłoki Hitlera? Zdjęcie wykonane prawdopodobnie na chwilę przed spaleniem ciała". Na foto mężczyzna przypominający Adolfa (charakterystyczny wąsik). Mankamentem zdjęcia jest słaba ostrość. Adolf miał swoich sobowtórów, jak wynikało z książki. Hipoteza śmierci Hitlera w zamachu z 20 VII 1944 jest bardzo prawdopodobna. Niewykluczone, że mogli w jego miejsce podstawić sobowtóra. Pytanie jednak, co na to Eva Braun? Ona Adolfa znała od podszewki. Czy ona wiedziała, że to nie jest prawdziwy Adolf? Po co w takim razie ta szopka ze ślubem dzień przed samobójstwem? Czy Evę zabili po to by nie gadała, czy by nie wpadła w ręce ruskich?

  Plany Drugiego Marszałka nie są dla mnie zaskoczeniem. Nurtuje mnie tylko czy on faktycznie umarł w grudniu 1941 r.

  Jeśli chodzi o sentymenty szlachecko-arystokratyczne Niemców, to coś w tym jest. Dziedzice majątku w rodzinnej wsi mojej matki mieli niemieckie korzenie (z Badenii), wykorzystywali swoje niemieckie koligacje by wyciągnąć z obozów w Austrii miejscowego proboszcza (zabrany tam w X '40 r.) i grupę 23 mężczyzn aresztowanych w łapance w kościele (!) na sumie. Wszyscy wrócili i przeżyli wojnę. Nie wiem jakich argumentów użyli by przekonać decydentów do ich zwolnienia.

  Pzdr
  Marcos

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Coś tu Autorowi teorie spiskowe kolidują. Jak to jest, że Hitler zginął w zamachu a potem podstawiony sobowtór rozpaczał po ucieczce do Bariloche nad "swoimi" zbrodniami. Zresztą w każdym przypadku wychodzi na to że Hitler był tylko bezwolną marionetką - albo wożoną na koniec świata po... coś (nie lepiej przesłuchać i ukręcić mu łeb), albo wysadzaną w powietrze w spisku Himmlera.

   Usuń
  2. "Pytanie jednak, co na to Eva Braun? Ona Adolfa znała od podszewki. Czy ona wiedziała, że to nie jest prawdziwy Adolf?" - a co miała do gadania?
   " Po co w takim razie ta szopka ze ślubem dzień przed samobójstwem? Czy Evę zabili po to by nie gadała, czy by nie wpadła w ręce ruskich? " - nie jesteśmy nawet pewni tego, czy ją rzeczywiście zabili czy też ewakuowali. Też mam problem z wyjaśnieniem kwestii tego ślubu. Czyżby potrzebowali romantycznego mitu?
   "Jak to jest, że Hitler zginął w zamachu a potem podstawiony sobowtór rozpaczał po ucieczce do Bariloche nad "swoimi" zbrodniami." - sobowtór mógł nie mieć pełnej wiedzy o zbrodniach człowieka, którego udawał.

   Usuń
  3. A może w zamachu zginął sobowtór?
   A tak bardziej poważnie - jak bardzo sobowtór musi być podobny do pierwowzoru aby nikt tego nie zauważył? Człowieka wyróżnia nie tylko wygląd twarzy ale wiele innych rzeczy (barwa głosu, sposób mówienia, chodzenia, mimika, jakaś mała szrama za lewym uchem ... i nikt tego nie zauważył,że Hitler jakiś nie ten?

   Usuń
  4. Dokładnie - sobowtór. Tylko że jeśli zginął sobowtór, to psuje to całą spekulację o Berii i Himmlerze rozgrywającymi własną partię szachów ponad głowami Hitlera i Stalina. Cytuję:
   "Ostatnie pięć lat to niemal zesłanie. Hitler siedział całymi dniami na werandzie i wpatrywał się w dal tępym wzrokiem (dra Lehman pisał: "sprawiał wrażenie opętanego"). Czasem budził się w środku nocy krzycząc, że dusze ludzi, którzy zginęły z jego winy chcą go dorwać. Raz nawet rozpłakał się widząc w jednym z magazynów ilustrowanych zdjęcie stosu dziecięcych zwłok w obozie koncentracyjnym. 12 lutego 1962 r. Hitler padł na ziemię - sparaliżowało mu lewą stronę ciała. Zmarł 13 lutego 1962 r. o godz. 15.00 czasu lokalnego, w wieku 72 lat."
   Po co kazać sobowtórowi rozpaczać, to przecież dysonans z wizerunkiem prawdziwego Hitlera. Poza tym "sobowtór mógł nie mieć pełnej wiedzy o zbrodniach człowieka, którego udawał" a jeśli tak było (słuszne założenie wg mnie) to czemu się budził w środku nocy? Kolejna ustawka? Jeśli tak, to robi się to coraz bardziej nieprawdopodobne. Po co robić ustawkę z rozpaczaniem nad Żydami jeśli lepiej trzymać niski profil a najlepiej to udawać kogoś innego.
   Anon:"A tak bardziej poważnie - jak bardzo sobowtór musi być podobny do pierwowzoru aby nikt tego nie zauważył? "
   Ty mi powiedz: https://www.youtube.com/watch?v=Uv4-5yQL3-Q
   Na różowo zaznaczone "sobowtóry" ofiar z Sandy Hook.

   Usuń
  5. Bellona dla kasy to wyda i cykl o REPTILach. Sobowtór hitlera nadawał się na imprezy masowe, w pozostałych przypadkach król był nagi.

   Usuń
  6. "Tylko że jeśli zginął sobowtór, to psuje to całą spekulację o Berii i Himmlerze rozgrywającymi własną partię szachów ponad głowami Hitlera i Stalina." - a dlaczego niby psuje? Partia się odbywała niezależnie od tego, kiedy zginął Hitlera. Gdyby alianci zachodni 20 lipca zgodzili się na pokój z Niemcami, w eter poszłoby oświadczenie rządu Rzeszy o tym, że Adolf Hitler nie żyje. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście by nie żył.
   "Poza tym "sobowtór mógł nie mieć pełnej wiedzy o zbrodniach człowieka, którego udawał" a jeśli tak było (słuszne założenie wg mnie) to czemu się budził w środku nocy?" - tak się akurat składało, że przy okazji procesu Eichmanna światowe media pełne były opisów Holokaustu. Z dziennika doktora Lehmana wynika, że "Hitler" przeżył w argentyńskim "azylu" szok, po tym jak mu wpadł w ręce ilustrowany magazyn ze zdjęciami z Bergen-Belsen. Mogło się pojawić u "Hitlera" uczucie, że np. Mossad go za coś takiego rozwali....
   "Poza tym "sobowtór mógł nie mieć pełnej wiedzy o zbrodniach człowieka, którego udawał" a jeśli tak było (słuszne założenie wg mnie) to czemu się budził w środku nocy?" - po zamachu z 20 lipca Hitler niemal się nie pokazywał publicznie. Ale i tak wielu ludzi twierdziło, że zauważyło wyraźną zmianę w jego zachowaniu a nawet wyglądzie Fuehrera.

   Usuń
  7. No psuje! Przypuśćmy, że jestem Himmlerem i chcę obronić Hitlera - podstawiam sobowtóra, a prawdziwego Hitlera odstawiam (albo sam się odstawia) do Argentyny i tam rozpacza z żałości i bólu. A jak chcę rozwalić Hitlera to go rozwalam bo "zapewne Beria był w tej kwestii ekstremalnie ostrożny i czekał aż najpierw Himmler wyeliminuje Hitlera." A jak alianci zachodni nie przyjmują mojej propozycji pokojowej to mam to gdzieś bo to jest gra pomiędzy mną a Berią o separatystyczny pokój na wschodzie. Po co mi sobowtór?
   Jeśli zginął sobowtór to znaczy, że Himmler grał w obronę Hitlera więc nie spiskował z Berią przeciwko Hitlerowi. Logiczne. Czy jest tu jakiś haczyk?

   Usuń
  8. taki głupie pytania.
   1. Ile było sobowtórów Hitlera?
   2. Kto zarządzał sobowtórem (sobowtórami)?
   a. w sensie: kto decydował kiedy występuje prawdziwy Hitler a kiedy sobowtór?
   b. kto "opiekował" się sobowtórem w sensie: ktoś musiał go przygotowywać do swojej roli codziennie - modelować fryzurę i wąsiki, golić tak aby się nie zaciął, przygotowywał rolę do odegrania etc. To chyba nie jest takie proste zwłaszcza, że sobowtór chyba nie był zawodowym aktorem.

   Usuń
  9. @Anonimowy 22 marca 2017 10:44

   Bellona w serii "biografie kalendaria" opublikowała też: Stalina, Lenina, Churchilla, Mao, Franco, E. Peron, Ch. de Gaulle'a i Mussoliniego. Książki te pomagają usystematyzować wiedzę na temat tych postaci.

   Pzdr
   Marcos

   Usuń
 4. Znów Beria ! Czy już nie czas na ulice jego imienia ?

  OdpowiedzUsuń
 5. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 6. [ powyżej wkleiło się z błędami więc jeszcze raz ]

  Nieco a propos a w każdym razie na pewno w temacie i kursie : cymes dopiero co najdziony, bezcenny przekład przemówienia Mołotowa ze strony maoistowskich pojebów, kwintesencja czasów sowiecko-hitlerowskiego ''resetu'', must read jeśli kto jeszcze nie zna :

  ''Od czasu zawarcia 23 sierpnia 1939 roku umowy radziecko-niemieckiej
  o nieagresji, położony został kres NIENORMALNYM STOSUNKOM, które
  miały miejsce w ciągu szeregu lat pomiędzy ZSRR i Niemcami. W
  przeciwieństwie do wrogiego poprzedniego stosunku, rozniecanego wszelkimi
  sposobami przez poszczególne państwa europejskie, przyszło zbliżenie i
  polepszenie przyjaznych stosunków pomiędzy ZSRR i Niemcami...''

  https://maopd.files.wordpress.com/2012/07/o-polityce-zsrr-wobec-wojny-1939.pdf

  OdpowiedzUsuń
 7. lubię czytać takie rzeczy

  OdpowiedzUsuń
 8. W temacie hitlera, hohenzollernów, trzeciej i czwartej rzeszy pozwolę sobie wkleić linka z ciekawym artykułem :

  http://bobry7.salon24.pl/764338,tusk-merkel-hohenzollern-hitler-prusy-i-law-no-42

  Kolejny powód aby odbudowywać i umacniać armię. A dodatkowo, gdy za kilka lat Pis w końcu posprząta ten ubecki śmietnik i ogarnie to co jest do ogarnięcia, przyjdzie czas aby na forum międzynarodowym poruszyć kwestię odszkodowań dla Polski od Niemiec za 2 Wojnę Światową. W kwocie około 2-3 bilionów dolarów. Bilionów polskich, a nie angielskich czyli jedynka i 12 zer. Tak nam dopomóż Bóg :) .

  OdpowiedzUsuń
 9. @Mariusz
  Oby się tak stało, jak piszesz. Na razie sprzątanie ubeckiego śmietnika idzie bardzo wolno. Armia nadal mała liczebnie, słabo uzbrojona, WOT w lesie, ustawa o dostępie do broni blokowana m.in. przez MON, brak programu szkolenia ludności cywilnej na wypadek W... Policja i Straż Graniczna zupełnie nie przygotowane na inwazję "biednych imigrantów", granica południowa niestrzeżona, zachodnia tak samo... Chciałbym być optymistą.

  OdpowiedzUsuń