sobota, 8 października 2016

Największe Sekrety: Hyperborea - Das Reich

"Dobrze by mówił, gdyby nie był Niemcem i psią mordą"
  arcybiskup Jakub Świnka o bpie Janie z Brixen

Ilustracja muzyczna: Steven Price - April 1945 - Fury OST


W 1186 r. grupa niemieckich możnych, będących stronnikami króla Henryka VI Hohenstaufa, zebrała się na naradę, na której planowała krucjatę "contra Polonorum". Planu nie wprowadzono w życie z prozaicznego powodu - w trakcie narady załamała się pod feudałami podłoga i spadli oni do szamba, w którym potopili się w ciężkich zbrojach. Po tej dekapitacji feudalnej elity Rzeszy, Henryk VI stracił zapał do krucjaty.


Dlaczego jednak planowano krucjatę przeciwko katolickiej Polsce, nad którą formalną władzę zwierzchnią sprawował bardzo przychylny Kościołowi książę Kazimierz Sprawiedliwy? Ten sam wychwalany przez kronikarzy-mnichów dobry władca, który został w 1191 r. otruty przez nieznanych sprawców. Krucjata miała zapewne na celu narzucenie Polsce przychylnego cesarzowi, zgermanizowanego władcy. Taką nieudaną wyprawę zbrojną Rzesza podjęła już w 1109 r. i w 1154 r. Za pierwszym razem cesarz próbował narzucić nam władztwo Zbigniewa, ale wojska cesarskie zostały pokonane pod Wrocławiem przez Bolesława Krzywoustego działającego wspólnie ze swoimi sprzymierzeńcami z Węgier, Rusi i nadczarnomorskich stepów (nazywanych u Długosza "Partami") - opisy tej bitwy znanej jako "Psie Pole" znajdują się w średniowiecznych kronikach, a mimo to współcześni historycy kwestionują to, że ją stoczono. W 1154 r. cesarz Fryderyk Barbarossa próbował obalić rządy Bolesława Kędzierzawego i narzucić władzę Władysława Wygnańca, księcia śląskiego ożenionego z Niemką spokrewnioną z Hohenstaufami. Jego wojska dotarły prawie pod Poznań, gdzie... zaczęły rokowania pokojowe. Cesarz zrezygnował z realizacji swojego celu strategicznego a w warunkach pokoju znalazł punkt mówiący o dostarczeniu żywności głodującej niemieckiej armii - współcześni historycy oczywiście twierdzą, że to była wielka klęska Bolesława Kędzierzawego, który musiał się przed cesarzem upokorzyć (posiłkują się czeską kroniką, w której ta wzmianka znalazła się na takiej zasadzie jak "debeściaki" w posmoleńskiej dezinformacji). W tej polsko-niemieckiej historii jest również miejsce na zwycięstwa nad cesarskimi wyprawami odnoszone przez Chrobrego i Mieszka II, który był w stanie jednocześnie opierać się wojskom niemieckim i ruskim, dopóki nie został zdradzony przez elity. Historia relacji Piastów i niemieckich cesarzy to jednak nie tylko dzieje konfrontacji...Mitem jest to, że Mieszko I wprowadził w Polsce chrześcijaństwo, bo bał się niemieckiej agresji. Państwo Piastów miało wszak wielki wojskowy potencjał a w późniejszych latach Niemcy zazwyczaj przegrywali w konfrontacji wojskowej z nami. Chrzest Polski był zamachem stanu, który miał posłużyć eksterminacji dotychczasowej elity kapłańskiej, która de facto kierowała państwem. (Decyzje na słowiańskich wiecach podejmowano jednomyślnie, czyli każdy, kto głosował inaczej niż mówiły "znaki" interpretowane przez pogańskich kapłanów był bity kijami po piętach dopóki nie zmienił zdania.) Było to mądre posunięcie - jeśli przyglądamy się późniejszym losom Słowian Połabskich. Mieszko wystąpił o chrzest do Czech, które były niemieckim lennem nie mającym nawet własnego biskupstwa, dlatego by Czesi pośredniczyli w negocjacjach o sojuszu z cesarzem Otton I.  Mieszko był później cenionym sojusznikiem Ottona. Gdy więc margrabia Hodo poniósł klęskę pod Cedynią i uciekł z pola bitwy z postrzępionym sztandarem pod pachą, to Otto był na niego wściekły - bo samowolnie zaatakował przyjaciela cesarza.Kontakty z czasów Mieszka zaowocowały w roku 1000 - gdy Otto III ukoronował w Gnieźnie Bolesława Chrobrego i przekazał mu później tron Karola Wielkiego oraz kopię Włóczni Przeznaczenia. Kroniki jednoznacznie mówią, że koronacja odbyła się według ceremoniału religijnego, z namaszczeniem dokonanym przez biskupa Gaudentego. Nie była to jednak koronacja królewska - Otto III włożył Bolesławowi na głowę swój własny diadem cesarski. Prawdopodobnie szykował owego księcia Rzeszy na swojego następce. Otto III zmarł niecałe dwa lata później - prawdopodobnie otruty. Mógł mieć świadomość, że czyhają na jego życie a nie miał męskiego potomka. Domyślał się, że jego ojciec Otto II został otruty przez niemieckich feudałów , podobnie jak jego dziadek Otto I. Saska dynastia Ludolfingów była jakby ciałem obcym w postkarolińskich Niemczech. Feudałom z zachodu i południa Rzeszy było nie w smak, że cesarska korona trafiła do przedstawicieli elit ludu, który został wcześniej przez nich brutalnie spacyfikowany - Sasów. Ludu, który pochodził z terenów granicznych i mógł mieć słowiańską domieszkę krwi. Wszyscy trzej sascy cesarza zostali więc skrytobójczo zamordowani przez spisek feudałów. Podobny los spotkał sprzymierzonego z Ottonem III papieża Sylwestra II i być może również Bolesława Chrobrego. Niemieccy kronikarze mówią, że "w 1025 r. Bolesław koronował się na szkodę króla Konrada". W 1024 r. umiera "święty" cesarz Henryk II z bocznej linii Ludolfingów, którego matka pochodziła z Luksemburgów. Kolejny cesarz - Konrad zostaje koronowany dopiero w 1027 r., czyli po śmierci Chrobrego, który na swoim nagrobku zostaje określony mianem "princeps", co da się przetłumaczyć jako "cesarz".

Flashback: Największe sekrety: Hyperborea - Imperator


Flashback: Największe sekrety: Hyperborea - Traditor 

Gdy w 1079 r. zostaje obalony w wyniku zamachu stanu (prawdopodobnie połączonego z czeskim najazdem, gdyż Czesi siedzą w Krakowie aż do 1082 r.) król Bolesław Śmiały. Jednocześnie cały episkopat Polski zostaje wymieniony na Niemców! Arcybiskup gnieźnieński Bogumił, biorący udział w sądzie nad pożytecznym idiotą (podpuszczonym do buntu przez spiskowców) św. Stanisławem, zostaje wymieniony na Heinricha von Wulzburga. Schizmatyckie sakry biskupie dostają też: Franko w Poznaniu, Lambert III w Krakowie, a ponadto Heinrich, Ederam i Eberhard. Powodem tego uderzenia w króla Bolesława Śmiałego i cały polski Episkopat było to, że stanowili oni cennych sojuszników w walce Stolicy Apostolskiej przeciwko cesarzowi niemieckiemu. Tak się bowiem akurat składa, że zawsze gdy w Rzymie zasiadał papież skłócony z cesarzem, Ojciec Święty wrogi niemieckim interesom, wówczas papiestwo było wsparciem dla Polski i jej władców. To na Lateranie uzyskał wsparcie przeciwko Luksemburgom i zgerminizowanym Przemyślidom Władysław Łokietek Gdy jednak w Rzymie zasiadali papieże proniemieccy, Stolica Apostolska prowadziła politykę nam wrogą, co było widoczne np. w woltach dotyczących kwesti Zakonu Krzyżackiego.


Rzesza Niemiecka była krajem mafijnym, rządzonym przez syndykat feudałów, wybierających sobie władców spośród możnych rodów. Tamtejszy system feudalny cechował się tam większym uciskiem niż np. w Polsce, co od XII w. wywoływało ogromną falę imigracji na Wschód, do miejsc gdzie panowała większa wolność. Niemieckim rodom feudalnym zależało na podboju ziem polskich, tak jak to czyniono wcześniej z ziemiami Połabian lub na uzależnianiu ich politycznie i gospodarczo tak jak to zrobiła z Czechami kolaborancka, zgermnizowana dynastia Przemyślidów. Polska i Węgry (a także kilku zbyt niezależnych władców Czech takich jak Przemysł Ottokar II) były największymi przeszkodami do ekspansji dla tego niemieckiego feudalnego syndykatu - stąd też dziwne zgony władców starających się ponownie zjednoczyć rozbite Państwo Piastów (Kazimierz Sprawiedliwy, Henryk Probus, Przemysł II), stąd mizerna pomoc wysłana przez cesarstwo Henrykowi Pobożnemu i Węgrom walczącym z najazdem Mongołów, stąd też instalowanie Zakonu Krzyżackiego na Węgrzech a później w Polsce.Wbrew temu, co nas się uczy w podręcznikach, Krzyżacy zostali sprowadzeni nad Wisłę nie w 1226 r. a dopiero w 1235 r. Jak pisał m.in. prof. Andrzej Nowak, 1226 to data wzięta ze sfałszowanego dokumentu nadającego Krzyżakom Ziemię Chełmińską. Konrad Mazowiecki chciał ich wyrzucić, ale nie zdążył tego zrobić. Państwo Zakonu Krzyżackiego bywało skonfliktowane z papieżami nastawionymi antyniemiecko - o czym świadczy choćby proces warszawski. Na jego terenie szykanowano inne zakony, te które prowadziły realną pracę chrystianizacyjną wśród Prusów i Litwinów. Po początkowych zachętach dla osadników, wprowadzono tam wielki ucisk fiskalny a nawet księży zmuszano do pracy przy militarnych inwestycjach budowlanych. Krzyżacy gardzili zresztą niemieckimi chłopskimi i mieszczańskimi osadnikami. Ci odpłacili im później za wszystko powszechnymi powstaniami w czasie wojen z Polską. Zakon Krzyżacki był gromiony przez św. Brygidę Szwedzką, która pisała o nich: "Postanowiłem ich pszczołami pożyteczności i utwierdziłem na progu ziem chrześcijańskich, ale oto powstali przeciw mnie. Bo nie dbają o duszę i nie litują się ciał tego ludu, który z błędu nawrócił się ku wierze katolickiej i ku mnie. I uczynili z niego niewolników i nie nauczając go przykazań Bożych, i odejmując mu Sakramenta święte, na większe jeszcze piekielne męki go skazują, niż gdyby był w pogaństwie pozostał. A wojny toczą ku rozpostarciu swej chciwości. Przeto przyjdzie czas, iże wyłamane im będą zęby i będzie ucięta im ręka prawa, a prawa noga im ochromieje, aby uznali grzechy swoje”. Notabene, na początku XIV w. inkwizytorzy podejrzewali Krzyżaków o satanizm, czarną magię i homoseksualizm. Może były to oskarżenia podobnie miałkie jak w przypadku Templariuszy, ale np. Abrams i Lively w książce "Różowa swastyka" wskazywali Krzyżaków, obok Fryderyka Wielkiego (Pedała) jako gejowskie ikony nazistów. Nawet w "Krzyżakach" Sienkiewicza jest motyw związku uczuciowego łączącego krzyżackiego dowódcę Zygfryda de Lowe z młodym rycerzem Rotgierem. Bitwa pod Grunwaldem jako akt homofobii? Może się kiedyś doczekamy takiej narracji ze strony Partii Razem, Kretyniki Politycznej czy konserwatyzmu.prl. :)Flashback: Mit Grunwaldu

(Zresztą sam już dokonałem takiej dekonstrukcji w jednym z wpisów z serii Sny z udziałem filogermańskiego "neofeudała" hrabiego Jędrzeja Zdzisława Stefana etc. Jab*ońskiego:

Minstrele w obozie krzyżackim grali na średniowiecznych instrumentach Sandstorma. Wielki Mistrz von Jungingen, olbrzymie chłopisko z wielką rudą brodą, odziany w zbroję płytową i płaszcz z czarnym krzyżem wskazywał palcem na dwie nagie, związane, biuściaste pokojówki.
- Wyślemy je Jagielle, by go sprowokować do ataku...
- TO POWINNY BYĆ DWA NAGIE MIECZE!!! - wściekał się neofeudał.
- Zawisza Czarny to lubi - złośliwie zauważył Fox.
- Czemu maltretujecie te niewinne dziewczęta?! Czy macie wy rozum i godność rycerzy krzyżowych?! - mówiąc to Jabolski gestykulował jak sprzedawca śledzi z Witebska.
- Bo jesteśmy Niemcami! A nas Niemców kręci głównie homoseksualizm z elementami sadomasochistycznymi, kanibalistycznymi i jedzeniem kasztanów - von Jungingen zrzucił z siebie zbroję. Pod spodem miał wdzianko hardgeja. Nad krzyżackimi hufcami dumnie powiewał tęczowy sztandar.
- Jedzenie kasztanów?!
- Zwyczaju tego nauczył się od Saracenów cesarz Fryderyk Barbarossa podczas krucjaty do Dubaju. Nauczyłby się jeszcze więcej, ale utonął podczas kąpieli w gejowskiej saunie w Cylicji - wyjaśniał krzyżacki Wielki Mistrz.)

Zmieniały się czasy, zmieniali się aktorzy, ale imperatyw nakazujący niemieckiemu Syndykatowi szukać sojuszy umożliwiających kontrolę nad Europą Środkowo-Wschodnią pozostał ten sam. W miejsce Henryka II, Hohenstaufów i Luksemburgów przyszli Habsburgowie, Hohenzollernowie i księżna Anhalt-Zerbst wżeniona w rodzinę Romanowów. Rzeczpospolita im wadziła, bo pruscy i rosyjscy chłopi uciekali na jej terytorium uznając, że tam jest więcej wolności nawet dla maluczkich. Później mieliśmy nową fascynację heretyckimi i homoerotycznymi czasami Krzyżaków w epoce Kajzera, która przekształciła się w propagandowy mit o przestrzeni życiowej na Wschodzie za czasów Hitlera. Resztę tej historii znamy. Była już ona wielokrotnie przetrawiana przez propagandę Sowietów i PRL. Pamiętajmy jednak, że dobra propaganda zawsze opiera się na elementach prawdy.


***
Wybieram się do Azji Południowo-Wschodniej (Tajlandia-Singapur-Jakarta-Malezja-Singapur). Więc kolejny wpis pewnie za jakieś dwa tygodnie. Zachęcam do lektury mojej powieści "Vril. Pułkownik Dowbor".  Polecam też  lekturę "Uważam Rze. Historia" - zarówno numeru październikowego jak i listopadowego. Sami wiecie dlaczego :)

niedziela, 2 października 2016

Peres w Szeolu
Shimon Peres - człowiek instytucja. Urodzony pod Wołożonem, w najbardziej klimatycznej części polskich Kresów, chodzący do szkoły w II RP, zaczynający udział w polityce w czasach Roosevelta i Stalina, kończący za Obamy i Putina. Człowiek będący personifikacją historii Izraela. Strażnik tajemnic. Były prezydent, trzykrotny premier, trzykrotny minister spraw zagranicznych,  dwukrotny minister obrony, raz minister finansów, raz minister transportu, przez 48 lat deputowany do Knesetu. Niedawno pochowany z honorami na Górze Herzla w Jerozolimie.  Przed śmiercią przyznał się, że pomagał budować izraelski program nuklearny a przy okazji trochę się poprzechwalał, że kilka lat temu przeszkodził Netanjahu w zbombardowaniu irańskich instalacji nuklearnych. Teraz jest w Szeolu. Zapewne spotkał tam Icchaka Rabina i ucięli sobie pogawędkę. Być może Rabin podczas tej pogawędki rzucił się na niego z pięściami, może zaczął go dusić lub w inny sposób zabić go gołymi rękami. Nie zrobił jednak mu pewnie wielkiej krzywdy - obaj są już martwi i czekają na przyjście Mesjasza. Nie mogą już się pozabijać. Więc została im rozmowa. Premier Rabin nienawidził Peresa, gdyż w latach 70-tych nieco zwichnął mu on karierę polityczną donosząc o nielegalnym zagranicznym koncie bankowym jego żony. Mieli też różne zdanie na temat procesu pokojowego z Oslo. Rabin chciał się z niego wycofać, gdyż zauważył, że to pułapka zastawiona przez Amerykanów. Nie podobało mu się też, że Syryjczycy próbowali wymusić na nim zwrot Wzgórz Golan organizując w Izraelu wielką kampanię terrorystyczną polegającą na wysadzaniu w powietrze zatłoczonych autobusów. Na kilka tygodni przed śmiercią, podczas wizyty w ONZ w Nowym Jorku wdał się w pyskówkę z clintonowskimi dyplomatami podczas której stwierdził, że jego obietnica ustalenia granicy z Syrią na wschodnim brzegu jeziora Kinneret była tylko sarkazmem. Peres negocjował kwestię Wzgórz Golan z Syrią za pośrednictwem Francuzów. Gdy wracał z Paryża, z jednej z takich rund rozmów, Rabin przywitał go na lotnisku krzycząc, że "Francuzi to największe skurwysyny, które zawsze nas oszukają". Premier Rabin miał też za złe Peresowi demonstrację, jaką prowokator z Shabaku (izraelskiego odpowiednika ABW) Ashai Raviv zorganizował pod jego willą. Na demonstracji tej niesiono plakaty przedstawiające Rabina w mundurze SS. W organizacji Raviva działał Igal Amir, człowiek, który kilka tygodni później strzelał do Rabina na Placu Królów Izraela w Tel Awiwie. Jak dotąd ukazały się w Izraelu cztery książki oskarżające Peresa o zorganizowanie tego zamachu.Zapewne Peres spotkał też w Zaświatach swojego byłego doradcę Amirama Nira, który zginął w katastrofie lotniczej w Meksyku w 1988 r., zanim miał zacząć dzielić się swoimi rewelacjami na temat afery Iran-Contra. Tak się akurat składa, że Peres był po stronie izraelskiej głównym architektem mechanizmu nielegalnych dostaw broni do Iranu.  Byli agenci Mossadu Victor Ostrovsky i Ari Ben Menashe twierdzili, że to Peres zlecił zabójstwo Nira.

Być może z Peresem rozmawia w Szeolu Abba Eban, były izraelski minister spraw zagranicznych. Eban był autor raportu obwiniającego Peresa za aferę szpiegowską Jonathana Pollarda. Peres zrewanżował mu się wypychając go z Partii Pracy, co zakończyło karierę polityczną Ebana.

Możliwe, że Peresowi w Szeolu złożył wizytę z muzułmańskich Zaświatów Adnan Yassin, szef ochrony Arafata i zarazem wysokiej rangi kret Mossadu w OWP. Peres w ramach "dobrych usług" wydał Yassina siepaczom Arafata.

Napisałbym "Niech mu ziemia lekką będzie", ale to przecież bliskowschodnie przekleństwo oznaczające: "Niech cię pochowają płytko, tak by cię wykopały szakale". Niech mu więc ziemia ciężką będzie.

***

W USA przygotowania do wyborów idą pełną parą. Np. w hrabstwie Franklin w Ohio przypadkowo odkryto w jednym z magazynów tysiące kart do głosowania z zaznaczonym nazwiskiem "Hillary Clinton". W Wirginii dopisywani są zaś do spisów wyborców ludzie, którzy już od dawna nie żyją.  Szykuje się więc chyba Apokalipsa Zombie. Hillary jeszcze żyje a na ostatniej debacie była zadziwiająco żwawa (a Trump zadziwiająco niemrawy). Niektórzy się dopatrują w jej uchu zakamuflowanej słuchawki a na pulpicie jej mównicy zakamuflowanego tableta. Oczywiście bardzo pomagał jej też moderator, który przerwał Trumpowi ponad 40 razy, nie zadawał Hillary niewygodnych pytań (np. o Benghazi czy jej fundację) a Trumpa pytał np. czemu nazwał Rossie O'Donnel "grubą". Niemal wszyscy komentatorzy w anglosaskim i polskim mainstreamie uznali, że Hillary debatę wygrała, ale niemal wszystkie sondaże w USA przyznały zwycięstwo Trumpowi. Później media, zamiast zajmować się tym co oboje kandydatów mówiło o gospodarce czy polityce zagranicznej, zaczęły wałkować to, że 20 lat temu jakoby rzekomo Trump nazwał wenezuelską miss Alicię Machado "grubą". Machado to bardzo barwna postać - brała udział w zabójstwie, groziła śmiercią sędziemu, ma dziecko z szefem meksykańskiego kartelu narkotykowego i uprawiała seks na żywo w reality show. Media twierdzą co prawda, że Trump pomówił ją z tą seks taśmą, bo video przestawiające seks na żywo, na którym mówiła "twój kutas smakuje pięknie" nie jest seks taśmą senso stricto, ale tylko klipem "na granicy" :) No cóż, tym żyje supermocarstwo....
Jak widać system panujący w USA dochodzi już do granicy absurdu. Jakby w nawiązaniu do czwartego odcinka mojej serii Euphoria, "Playboy", który jakiś czas temu zrezygnował z nagich zdjęć w swojej amerykańskiej edycji, zrobił sesję z muzułmanką ubraną od stóp do głów (z hidżabem włącznie). Na szczęście są jeszcze bałkańskie czy latynoskie wersje "Playboya"...

***

Mój poprzedni wpis, poświęcony nowej generacji agentury rosyjskiej w Polsce, w kontekście krachu modelu demoliberalnego i wielkiego geopolitycznego przetasowania, wywołał duże zainteresowanie.
Jako glosę do moich rozważań mogę polecić artykuł Mariusza Agnosiewicza "Przesilenie polskie czyli jak wszystko staje na głowie" na portalu Racjonalista.pl.  Można w nim przeczytać:"1. Michał Kamiński i Stefan Niesiołowski wyłamali się z PO niezadowoleni ze „skrętu na prawo", powołali czteroposłową frakcję Europejscy Demokraci, która wśród swoich naczelnych haseł kładzie postulat „walki o świeckie państwo". ZChN w awangardzie walki o świeckie państwo!

(...)

3. Leszek Miller w sprawie imigracji i rzezi wołyńskiej pokazuje swe konserwatywno-narodowe oblicze. Były rzecznik SLD Tomasz Kalita ogłasza swe nawrócenie pod wpływem Radia Maryja.

(...)5. Marian Kowalski odchodzi z Narodowców i jednoczy się z pastorem protestanckim, stając w awangardzie polemiki antyklerykalnej, krytykując Watykan za współpracę z gejami i imigrantami.

6. Biskup Andrzej Czaja gromi PiS i PO za politykę niekorzystną dla mniejszości niemieckiej.
(...)

10. Podczas kiedy Watykan wraca do korzeni chrześcijańskich — tych, które stały się po wiekach fundamentem wszystkich ruchów lewicowych w Europie („W tym odnowieniu nie masz poganina ani Żyda, obrzezanego czy nie obrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, wolnego i niewolnika, ale wszystko i we wszystkim Chrystus"), w polskim katolicyzmie mamy do czynienia z renesansem narodowym i słowiańskim, w efekcie rodzi się sytuacja podobna do czasów Złotego Wieku, kiedy polscy katolicy byli krytyczni wobec papiestwa i postulowali utworzenie kościoła narodowego. Jednocześnie głównymi obrońcami i popularyzatorami nauk papieskich stają się środowiska lewicowe.

(...)

Polska staje na głowie, co może świadczyć o dwóch rzeczach: albo wszyscy zwariowali albo zbliża się jakieś znaczne przesilenie społeczno-polityczne, które zakończy dawne podziały i stworzy jakąś zupełnie nową jakość. "Można oczywiście potraktować te obserwacje jako dowód na to jak fasadowe były podziały w postsowieckim polskojęzycznym teatrzyku politycznym. Przykłady Niesiołowskiego i Millera, są chyba tego najlepszymi ilustracjami. Z drugiej trzeba jednak przyznać, że polski katolicyzm ma swoją słowiańską charakterystykę, co widać było choćby w nauczaniu św. Jana Pawła II-go. Z punktu widzenia tradycyjnego katolika głosił on często rzeczy szokujące, z punktu widzenia Polaka zanurzonego w polskiej tradycji, rzeczy bardzo głębokie. Wielu z nas może powiedzieć o sobie: "Jestem katolikiem, ale nie wierzę w te chrześcijańskie bzdety".

niedziela, 25 września 2016

Geopolityczny zwrotu ku Rosji? Nowa generacja agentury

Na naszych oczach powoli dochodzi do geopolitycznego przetasowania. Zaangażowany jest w nie również nasz rząd, który balansuje między USA a Chinami - z jednej strony sprowadza amerykańskie wojska na Przesmyk Suwalski, z drugiej angażuje się w projekt One Belt, One Road i jako pierwszy rząd w Europie dokonuje emisji obligacji denominowanych w juanach. Postzimnowojenny porządek liberalno-demokratyczny chwieje się na całym świecie i powinno w ciągu kilku lat dojść do jego resetu. Ten reset otwiera dla Polski zarówno wielkie zagrożenia jak i historyczne szanse. Dla Rosji stawka jest o wiele poważniejsza - to dla niej wybór między kolejną transformacją a rozpadem. I w tym kryją się dla nas pułapki...

Ilustracja muzyczna: Julio Iglesias - La Mer (Tailor, Tinker, Soldier, Spy OST)Załóżmy, że wybory prezydenckie w USA wygra Donald Trump. I że będzie prowadził politykę przychylną Kremlowi (w jakiś sposób ominie opór swojej administracji, Kongresu i tajnych służb, by dojść do porozumienia z Rosją). Dodajmy do tego ewentualne zwycięstwo Frontu Narodowego lub innych prorosyjskich sił we Francji. Czy Polska będzie wówczas próbowała szukać jakiegoś modus vivendi z Rosją? Załóżmy, że w innych krajach regionu - od Austrii po Bułgarię - będą rządziły siły nastawione mniej lub bardziej przychylnie do Rosji (tak jak jest obecnie) a jednocześnie przyjazne nam. Czy np. Orban czy Zeman nie będą pośredniczyli w próbach "resetu" polsko-rosyjskiego? Czy też może wezmą się za to Alijew, Nazarbajew, Erdogan lub Chińczycy? Pytam czysto teoretycznie, tak jak Adolf Bocheński czy płk Marian Drobik rozważali w czasie wojny różne warianty rozwoju sytuacji, tak i ja to teraz robię.A co jeśli wybory w USA wygra Hillary Clinton a jej pierwsza kadencja nie zakończy się przedwcześnie? Wówczas amerykańska administracja może szkodzić polskim władzom i próbować je zastępować mniej niezależnymi, podobnie jak to robiła w Turcji czy Egipcie i jak zaczyna robić na Filipinach. Pamiętajmy, że Departament Stanu pod rządami Hillary Clinton bawił się w próby obalenia rządu Orbana a Bill Clinton atakował podczas kampanii wyborczej swojej żony Polskę i Węgry.  Anne Applebaum, fanatyczna zwolenniczka Hillary i zarazem jedna ze skretyniałych liberalnych"intelektualistek" ze Wschodniego Wybrzeża, już organizuje kampanię propagandową mającą pokazać, że PiS=Orban=Putin=Trump=Żaba Pepe. (Użycie przez nią kłamstw o "pijanym generale", który "rozbił samolot w Smoleńsku" przypomina nam też, że administracji Obamy nie zależy na wyjściu na jaw prawdy o zamachu smoleńskim. Gdy amerykańskie służby w kwietniu 2010 r. dały służbom III RP sygnał, że "mogą pomóc przy śledztwie", to należało odczytać jako przyznanie się, że mają materiał do szantażu. To tłumaczy pewne decyzje z lat 2014-2015. Generał Petelicki tego nie zrozumiał i musiał "wybrać honorowe wyjście".) Może być więc tak, że działania USA - realizowane choćby rękami posłusznych im niemieckich władz - skłonią polskie władze do szukania dróg porozumienia z Rosją, tak jak to zrobił Erdogan.Przeszkodą do porozumienia jest oczywiście Putin. Zachowuje się on tak jakby sabotował Rosji szansę transformacji. Atakuje państwa, z którymi jego kraj z łatwością mógłby mieć przyjazne relacje (Gruzja, Ukraina...), państwa leżące na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, a jego działania ograniczyły Rosji dostęp do zachodnich rynków i technologii. Wyobraźmy sobie jednak, że Putin schodzi na jakieś choróbsko podobnie jak Stalin czy Breżniew. Jeśli wojskowe służby przejmują kontrolę, to wszyscy mamy przesrane - w ciągu kilku lat ich człowiek wywołuje wojnę nuklearną. Jeśli jednak zwyciężają służby cywilne, ale nie tyle FSB co SWR lub nawet FSO i SBP, i do władzy dochodzi kandydat "pierestrojki", to wszystkie zło dokonane przez Rosję w latach 1999-201x zostaje zrzucone na Putina. "Tak, to Putin dokonał zamachu w Smoleńsku. Tak, to on wysadzał bloki mieszkalne i zrzucił to na Czeczenów. Tak, to on chronił bandytę Kadyrowa. Tak, to on wywołał niepotrzebne wojny w Gruzji i na Ukrainie. Przepraszamy za to bardzo, ale Rosja też cierpiała pod jego rządami". I jak w takiej sytuacji nie próbować polepszyć stosunków z Rosją?

Z resetami z Rosją zawsze się wiąże jednak ogromne niebezpieczeństwo. Resety z czasów saskich, stanisławowskich i z lat 1815-1830 kończyły się katastrofą. Podobnie jak resety Sikorskiego i Mikołajczyka. A także ten z lat 2010-2013. Wszystko się zawsze rozbijało o dwa czynniki: nienasycony rosyjski/sowiecki imperializm oraz o słabość kadr dokonujących resetu po stronie polskojęzycznej. Anne Applebaum może naszczekać się do woli, że Kaczyński=Trump=Putin, ale faktem jest, że to jej mąż mocno zasłużył się Putinowi - od sabotowania negocjacji w sprawie tarczy rakietowej i gruzińskiej wyprawy prezydenta Kaczyńskiego, poprzez forsowanie wersji rosyjskiej w sprawie Smoleńska, po jego żałosną rolę w negocjacjach w Kijowie w 2014 r. Czy coś w zamian za to uzyskał. Dla Polski nic. A czy dla siebie i swojej żony?

Stałym problemem z jakim styka się Rosja w Polsce jest niska jakość prorosyjskich kadr. W czasach PRL musiała sięgać po margines społeczny, przestępców, wojskowych dekowników, sprzedajnych karierowiczów i debili. Przedstawiciele tych grup tworzyli "elity" PRL. I przekazali swoją pozycję społeczną dzieciom i wnukom. Często się zdarzało, że ich potomkowie stanowili bardziej gówniany materiał ludzki od nich. Arystokracja z nadania okupanta też się przecież degeneruje. Doszło do sytuacji w której przyjazne Rosji kadry zachowują się jak idioci noszący tabliczki z napisem "Jestem rosyjskim agentem!". Obok różnych milicjantów i esbeków zaczytujących się od deski do deski w "Faktach i Mitach", obok Januszy biznesu z wypisanym na twarzy "Jestem złodziejem", obok zgrzybiałych giertychowców, zjebów z różnych Falang i Obozów Wielkiej Dupy, obok różnych Srajd palących sowieckim okupantom świeczki na grobach, mamy różnych wsioków w stylu płka Dupy, wieszających na ścianie w swoim lipnym Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO herb FSB (!) i trzymających tajne dokumenty SKW obok butelek po wódce i dvd z bajkami w stylu "Masza i Niedźwiedź". Na miejscu warszawskiego rezydenta SWR powiedziałbym: "To jest kurwa dramat!".Ludzie z rosyjskich służb nie są jednak głupi. To mistrzowie manipulacji. Musieli zauważyć, że ich agentura już się zużyła a model funkcjonowania III RP ustalony w w latach 1989-1995 już doszedł do granic swoich możliwości. Gdyby obsadzali swoją agenturą tylko środowiska PO, PSL, SLD, Niedojebanej czy Zmiany, daleko by nie zajechali. Orientowali się w trendach społecznych i wyborczych na pewno dużo lepiej niż te wszystkie lipne sondażownie i PKW z jej ruskimi serwerami. Musieli więc mocno obsadzić swoją agenturą ruchy opozycyjne, które miały duże szanse na dojście do władzy - PiS oraz Kukiz'15. To agentura nowej generacji. Niezwykle trudna do wykrycia, z minimalną ilością anomalii biograficznych. Agentura pozyskana nie na zasadzie genetycznej (z dziada na ojca i syna - tak jak przebiegało wiele resortowych karier), ale bardziej na odpowiednim podejściu psychologicznym, czy czasem nawet na ideowości. Część z tej agentury mogła się przebić na szczyt dzięki zamachowi smoleńskiemu. By ją chronić uruchomione zostały kampanie dezinformacyjne, mające za zadanie wskazać jako "rosyjskich agentów" osoby mogące potencjalnie bądź realnie zagrozić nowej generacji agentury. Stąd np. duże zamieszanie wokół ministra Macierewicza oraz z pozoru idiotyczne próby montażu w stylu "Macierewicz znał 15 lat temu Luśnię, który był w latach '80-tych agentem SB, a SB służyła KGB, więc Macierewicz musi być agentem Rosji". Wokół prawdziwego agenta taka kampania dezinformacyjna byłaby niemożliwa. Jeśli więc Macierewicz zostanie odwołany pod jakimś prawdziwym lub wydumanym zarzutem, ten kto przejmie jego stanowisko lub kontrolę nad wojskowymi służbami, powinien znaleźć się w pierwszej dziesiątce listy obserwacyjnej kontrwywiadu. To Joker Game.Czy jednak zwrot ku Rosji w pewnych warunkach nie byłby dla Polski korzystny? Mógłby być, ale oczywiście pod pewnymi warunkami i z określonymi kadrami. Gdyby pozostawić go głupim kadrom prorosyjskim (typu redaktorzy kresów.pl straszący banderowcami i mający straszny ból dupy z powodu amerykańskich wojsk mających przybyć do Polski), to skończyłoby się jak za Tusska, Duposława Komoruskiego i gen. Kozieja, czyli zostałby z tego "ch..., dupa i kamieni kupa". Z tego powodu głupich lobbystów i agentów Rosji trzeba niszczyć. Co robić z mądrymi? Też niszczyć, ale nie całkowicie i bardziej subtelnie, w ramach Joker Game. Niektórzy z nich mogą się później przydać. Wszak to Joker Game.


***


Wielokrotnie zarzucano mi, że jestem "fanatycznym atlantystą" (cokolwiek miałoby to znaczyć), "syjonistą" czy też "lobbystą USraela". O ile jednak wyrażałem na swoim blogu poparcie dla pewnej części polityki USA czy Izraela, tak też pisałem o szwindlach dokonywanych przez służby specjalne, polityków oraz "elity" biznesowe tych państw. Odsyłam m.in. do serii Steamroller czy Euphoria. Rozpisywałem się o zabójstwie JFK czy też roli jaką odegrały USA w rozpętaniu drugiej wojny światowej czy wspieraniu putinowskiej Rosji. Różni "alternatywni" blogerzy o orientacji prorosyjskiej mają jednak to do siebie, że wzywając nas do popierania Rosji z powodów pragmatycznych czy geopolitycznych każą nam Rosję kochać. Orientacja prorosyjska ma się więc wiązać z wychwalaniem Putina i jego złodziejskiego systemu, zachwytami nad Kadyrowem i żulami z Doniecka, zachwalaniem "dziejowej roli Związku Radzieckiego w pokonaniu faszyzmu", pierdoleniem o "Świętej Rusi jako centrum cywilizacji" i czyszczeniem sowieckich pomników z gołębiego gówna. Wrogiem Rosji i Słowiańszczyzny jest zaś ten, kto krytykuje nie-Słowianina Putina i jego nie-słowiańskich biznesowych przyjaciół takich jak bracia Rottenberg. Jak to robisz, to musisz być Żydem i wrogiem Słowiańszczyzny :)
sobota, 17 września 2016

Hillary jest chora i leży w łóżeczku... a Duterte jest zajebisty!

Jak wszyscy wiemy, Hillary Clinton zasłabła przed kamerami w dniu rocznicy zamachu w Benghazi. Czy zwykłe zapalenie płuc mogło doprowadzić ją do takiego stanu? Wielu lekarzy rozpoznaje u niej objawy poważnej choroby neurologicznej - zresztą sama się przyznała podczas przesłuchania przed FBI w sprawie swojego serwera, że wielu rzeczy nie pamięta z powodu wstrząsu mózgu jakiego doznała podczas upadku w 2012 r.  W jakiej kondycji jest ona teraz? Trudno powiedzieć, gdyż 11 września, po zasłabnięciu, niemal na pewno zastępowała ją dublerka.(dlatego "Hillary" wychodzącej z apartamentu Chelsea Clinton nie towarzyszyli agenci Secret Service i dlatego nosiła ona ciemne okulary). Niektórzy dopatrują się również dublerki w "Hillary" podczas jej wystąpień, po tym jak "wyleczyła się z zapalenia płuc". Jak jest naprawdę? Czy Hillary leży gdzieś podłączona do respiratora?


Byłbym jednak ostrożny z cieszeniem się z choroby tej starszej pani. To że jest ona chora nie musi oznaczać tego, że nie będzie miała energii, by wyrządzić wiele szkód jako prezydent. Hitler był przecież poważnie chory, prawdopodobnie na Parkinsona, faszerował się różnymi dziwnymi prochami a dożył co najmniej 20 lipca 1944 r. Podobnie "chory" Breżniew żył bardzo długo - aż go KGB nie załatwiło. Łatwo można sobie też wyobrazić, że wobec Hillary zostanie zastosowany manewr podobny jak w legendzie zastosowano z Ieyasu Tokugawą po bitwie pod Osaką - zastąpienie zmarłego przywódcy sobowtórem.

Partia Demokratyczna jednak już się poważnie zaniepokoiła. Szeregowi demokraci chcą powrotu Berniego. Establiszment ponoć myśli, by Hillary została zastąpiona przez wiceprezydenta Joe Bidena.  Gdyby tak się stało, to Clintonowa rzeczywiście dostałaby apopleksji z powodu odsunięcia jej na boczny tor. Ryzyko katastrofy związanej z jej rządami zniknęłoby a szanse na zdobycie prezydentury przez nieprzewidywalnego Trumpa spadłyby. Biden byłby więc znakomitym wyborem, choć jest politykiem dalekim od wybitności. To równiacha, demokratyczna wersja Geralda Forda. Gostek, który wsłuchiwał się z uwagą w wykład Lecha Kaczyńskiego o historii naszego regionu i jako jedyny zaśmiał się z dowcipu Duposława Komoruskiego o żonie Obamy. Poza tym to chyba lolicon :) Fajnie by wyglądała jego rozmowa z "miłośnikiem pułapek" Putinem-Hujłą :)

Joe Biden Pedofile - Do you wanna know how horny I am?! from Zilch Magnet on Vimeo.

***A tymczasem mój ulubiony prezydent Rodrigo Duterte chyba się domyślił, że administracja Obamy próbuje mu zrobić to samo co Erdoganowi. Wezwał amerykańskie siły specjalne do opuszczenia południowych Filipin, chce też kupować broń od Chin - choć niedawno zajmował bardzo ostre stanowisko wobec roszczeń Pekinu.  Co się stało? Waszyngton zaczął krytykować prowadzoną przez Dutertę walkę z mafią narkotykową. W ciągu dwóch miesięcy policja, szwadrony śmierci i zwykli ludzie zabili 4 tys. przestępców. Skutek jest taki: przestępczość spadła o połowę a bandyci sami zgłaszają się do więzień, traktując je jako miejsca, w których mogą ocalić życie! Zwykłym Filipińczykom się to podoba. Ktoś wreszcie u nich robi porządek. Analitycy są też zadowoleni z polityki Duterte, która jest przyjazna wzrostowi gospodarczemu. Filipiny są najszybciej rozwijającym się państwem regionu. Ale widocznie komuś zależy, by nadal pozostawały Trzecim Światem. Stąd m.in. zamach bombowy na wiecu z udziałem Duterte w jego mieście Davao.  Duterte wiele lat spędził na walce z islamskim terroryzmem (i jednocześnie integracji muzułmańskiej mniejszości ze społeczeństwem) i nie przepada za przybyłymi z Indonezji islamskimi ekstremistami szerzącymi swoją toksyczną ideologię na Południu Filipin. A tak się akurat składa, że Obama uczył się Koranu w Indonezji...Oczywiście Duterte, podobnie jak Erdogan czy Orban, nie jest święty. Niedawno składał zeznania jeden z dowódców szwadronów śmierci z Davao działający na rozkazy ówczesnego prezydenta miasta, czyli Rodrigo Duterte. O ile trudno się przyczepić do tego, że załatwiono wówczas tysiące przestępców i rzucono ich krokodylom i rekinom na pożarcie, to Duterte zlecał też zabójstwa swoich przeciwników politycznych oraz rywali biznesowych. Zdarzyło się raz, że szwadron śmierci w trakcie akcji natknął się na prokuratora - prokurator został postrzelony, przyjechał Duterte i dobił go pakując w niego cały magazynek Uzi. Nie bez powodu filipiński prezydent ma ksywkę Punisher :)***

Obejrzałem "Smoleńsk" Antoniego Krauze i jestem pozytywnie zaskoczony. Oglądało się tak jak "Jacka Stronga". Zajebiście poprowadzona jest tam narracja, prawie jak u Stone'a. Film nie mówi zresztą o zamachu, tylko o tym co się działo po 10 kwietnia - o manipulacji oraz dezinformacji. Mankamentem jest jest gra aktorska niektórych (choć moim zdaniem odtwórczyni głównej roli grała tak jak powinna, czyli odgrywała starzejącą się, irytującą, wielkomiejską korposucz). Świetnie zagrał za to Redbad Klijnstra.  Ostatnia scena - piękna, niemal ezoteryczna. Pod jej kątem powinniśmy patrzeć na to co się stało 10 kwietnia 2010 r.

sobota, 10 września 2016

Największe sekrety: Wrześniowa Burza

Niemiecka i filogermańska historiografia traktuje Wrzesień '39 zwykle dosyć zdawkowo. Nie wchodzi w szczegóły, nie tylko dlatego, że kampania polska została później przyćmiona przez oszałamiające zwycięstwa we Francji i Związku Sowieckim oraz tytataniczne zmagania od Oceanu Arktycznego i Stalingradu po Afrykę Północną i Normandię. Niemcy unikają wchodzenia w szczegóły, dlatego że się w kampanii polskiej po prostu nie popisali...

Ilustracja muzyczna: Dawid Hallmann - Deprymujący deszcz
Celem strategicznym Niemców, wyznaczonym przez Hitlera, było zniszczenie polskiej armii w ciągu trzech dni, w bitwie granicznej, tak by wojna się skończyła zanim przystąpi do niej Wielka Brytania i Francja. Celu tego nie osiągnięto, choć oczywiście zadano wojskom polskim poważne straty. Zamiast jednak ścigać wciąż groźne siły przeciwnika i skupić się na ich zniszczeniu, dowódcy niemieckich armii rzucili się do wyścigu ku Warszawie. Niemcy rzucili na Polskę pięć armii. 10-ta Armia von Reichnau poszła prosto na Warszawę. Von Reichnau tak się spieszył z jej zdobyciem, że rzucił czołgi bez osłony piechoty na ulice Ochoty, które wkrótce zostały zagracone kilkudziesięcioma płonącymi wrakami z białymi krzyżami na wieżyczkach. 8-ma Armia von Blaskowitza, również się bardzo spieszyła, i nie zauważyła Armii Poznań, która omal nie rozbiła jej pod Bzurą. 3-cia Armia von Kuchlera atakowała z Prus Wschodnich i zamiast ścigać uchodzące na południe polskie oddziały, poszła na Warszawę, gdzie utknęła na rogatkach Pragi i Grochowa. 4-ta Armia von Kluge (tego gostka, co się później zbłaźnił w Normandii i w wyniku nieporozumienia został zmuszony do popełnienia samobójstwa) szła z Pomorza, północnym brzegiem Wisły, na Modlin i Warszawę, całkowicie olewając toczącą się w pobliżu bitwę nad Bzurą. Jedynie 14-ta Armia von Lista, atakująca z południa, próbowała odciąć Polaków. Zamknięcie wielkich kleszczy się jednak nie udało, bo von List przeznaczył dużą część swoich wojsk na obsadzenie zajmowanych miast i miasteczek pomiędzy którymi przechodziły polskie oddziały a idący z północy korpus pancerny Guderiana spóźnił się pod Brześć, bo przez trzy dni nie mógł sobie poradzić z polską pozycją pod Wizną.
(Grafiki wzięte ze znakomitej strony Polenkult -The Office of Propaganda)

Nasz plan A przewidywał uderzenie wyprzedzające na Niemcy. Został zarzucony ze względów politycznych - zależało nam, by do wojny weszły mocarstwa zachodnie a to mogło nastąpić jedynie wówczas, gdy to my zostaniemy zaatakowani. Zrezygnowano również z planu B polegającego na kontruderzeniu siłami armii Prusy i Poznań na niemieckie wojska atakujące armię Łódź oraz przejściu do ofensywy na terytorium Rzeszy. (Stąd m.in. chaos w bitwie pod Piotrkowem.) Informacje zebrane przez nasz oraz sojuszniczy (estoński, fiński, szwedzki, japoński) radiowywiad oraz inne źródła mówiły nam bowiem o nadchodzącej sowieckiej inwazji. Wdrożono więc plan C - odskok od wojsk niemieckich, przebicie się naszych sił na Kresy Południowo-Wschodnie oraz czekanie aż Francja 16-września rozpocznie obiecaną ofensywę na Zachodzie (w przypadku tej ofensywy Stalin nie ośmieliłby się już zaatakować Polski i ratować tonących Niemiec). To był wariant przypominający, to co spotkało Rumunię podczas pierwszej wojny światowej.Niemcom wymknęły się bardzo poważne polskie siły. Nasza i obca historiografia forsuje narrację mówiącą, że byli to głównie maruderzy i "resztki" polskiej armii. Zwykle jednak pomija to, ilu tych żołnierzy było.  Problemem tym zajął się Tymoteusz Pawłowski w artykule "W przededniu sowieckiej agresji 1939 roku" opublikowanym w numerze "Wojska i Technika. Historia" z września/października 2015 r. Ze szczegółowych wyliczeń wynika, że wojska Frontu Południowego, gen. Sosnkowskiego (sabotującego rozkazy Naczelnego Wodza, kierującego swoje wojska na Lwów będący ośrodkiem prosowieckich spiskowców) liczyły 50 tys. żołnierzy. Była w składzie tych sił m.in. 10 BK gen. Maczka. Gen. Prugar-Ketling wspominał, że z każdym dniem jego siły stawały się coraz większe, gdyż zbierano maruderów. Wojska Frontu Środkowego gen. Piskora liczyły około 100 tys. żołnierzy i miały niemal otwartą drogę na wschód. Wojska Frontu Północnego gen. Dęba-Biernackiego to również 100 tys. żołnierzy z Armii Prusy i Modlin. Co by nie powiedzieć o Dębie-Biernackim, to dokonał niesamowitego wyczynu bardzo szybko zbierając za Wisłą rozproszone siły i tworząc z nich na nowo armię. Te wojska miały również otwartą drogę na wschód. Na Wołyniu i Podolu znajdowało się 320 tys. żołnierzy. Na Wileńszczyźnie i Polesiu do 50 tys. 16 września 1939 r. w Warszawie, Modlinie, Puszczy Kampinoskiej i nad Bzurą wciąż walczyło ponad 250 tys. żołnierzy. Do tego dochodziły siły odcięte na Wybrzeżu. Razem to około 900 tys. żołnierzy i kilkaset czołgów. Czy te obliczenia nie są zawyżone? Oficjalne sowieckie dane mówią o 452 tys. polskich jeńcach. Po kapitulacji Warszawy i Modlina poszło do niewoli 130 tys. żołnierzy. W ostatnich dniach września Niemcom poddało się ponadto w różnych miejscach Polski ponad 100 tys. Polaków. Na Węgry dotarło ponad 40 tys., do Rumunii 30 tys., 14 tys. na Litwę, 1,5 tys. na Łotwę. To już ponad 760 tys. żołnierzy. A ilu z nich uniknęło niewoli zrzucając mundur i rozchodząc się do domów? Dodajmy do tego tych którzy zginęli po 17 września. Wynika z tego, że w przeddzień sowieckiej agresji Niemcy wciąż mieli do czynienia z polską armią liczącą od 800 tys. do 900 tys. żołnierzy. Nie zajęli też wciąż arsenałów i składnic amunicji we wschodnich województwach RP. Bohaterstwo obrońców Wizny, Modlina i Warszawy się opłaciło.Niemiecki historyk płk Karl-Heinz Frieser w swojej znakomitej książce "Legenda Blitzkriegu" podchodzi co prawda do kampanii polskiej bardzo zdawkowo, ale przyznaje, że w połowie września Wehrmacht miał już poważne problemy z dostawami paliwa, kończyła się też mu amunicja. Niemieccy dowódcy z dużą obawą patrzyli na Zachód - wiedzieli, że francuska ofensywa bez problemów zmiotłaby słabą obronę Zagłębia Ruhry. Leszek Moczulski w "Wojnie Polskiej" pisał, że Niemcy poważnie wówczas rozważali zatrzymanie swojej ofensywy i pozwolenie na to, by państwo polskie przetrwało w szczątkowej formie na Kresach wschodnich oraz na Lubelszczyźnie. To dałoby podstawę do negocjacji pokojowych. Niemieccy generałowie nie ufali sowieckiemu sojusznikowi - ociągał się on z agresją, choć miał uderzyć już 1 września. Abwehra zainicjowała więc ukraińską dywersję na Kresach południowo-wschodnich i tworzyła plany powołania tam marionetkowego ukraińskiego państwa - wyraźnie wbrew Stalinowi. Jak pisałem też na tym blogu, kierownictwo niemieckiej armii przygotowywało się również do puczu przeciwko Hitlerowi, który pozwoliłby wyjść Niemcom z twarzą z wojny. Niestety Sowieci okazali się dla Niemców lepszym sojusznikiem, niż dla nas Francuzi.
Sowiecka inwazja - w książce "Bitwy polskiego września" mjra Apoloniusza Zawilskiego zepchnięta do przypisu - doprowadziła do gwałtownego załamania morale polskiej armii. W ciągu kilku dni siły gen. Sosnkowskiego stopniały z 50 tys. do kilku tysięcy. Żadnej wielkiej bitwy nie stoczyły - Niemcy nawet unikali z nimi konfrontacji - po prostu rozeszły się. Gen. Dąb-Biernacki musiał zawrócić swoje wojska z powrotem na Zachód, gdzie kapitulowały przed Niemcami (w sposób, który umożliwił się ich rozejście), w podobny sposób przepadły siły gen. Piskora. Gen. Thommee odmówił wpuszczenia Armii Poznań i Pomorze do Modlina. Gen. Kutrzeba porzucił swoje wojska i przebił się do Warszawy (gdy gen. Bortnowski został z Armią Pomorze). Przebijały się one w sposób chaotyczny przez Puszczę Kampinoską ponosząc straty większe niż podczas bitwy nad Bzurą. W Warszawie gen. Rómmel planował stworzenie prosowieckiego rządu kolaboracyjnego. Na Kresach zdrajcy powiązani z obozem gen. Sikorskiego odczytywali polskim żołnierzom fałszywe rozkazy mówiące, by poddawać się Sowietom i traktować ich jako sojuszników. We Lwowie gen. Langner poddał miasto "słowiańskim braciom". Upadek morale dotknął nawet Oksywia, gdzie doszło do buntów wśród żołnierzy Obrony Narodowej. Po sowieckim ciosie w plecy powszechnie zwątpiono w sens walki.Równolegle do planu C, nasze władze realizowały jednak plan D. Na terenach zajętych przez wroga powstawały siatki konspiracyjne, często oparte na Dywersji Pozafrontowej. Kadry państwowe w dużej mierze ewakuowano. Wojewodowie, starostowie, aparat urzędniczy z takich instytucji jak NIK czy Ministerstwo Skarbu (narzekał na to m.in. dr Dariusz Baliszewski w czerwcowym numerze "Uważam Rze. Historia" w felietonie "Pamięć genetyczna"), nawet prymas August Hlond (co było w pełni uzasadnione - kard. Hlond był Ślązakiem i byłym oficerem kajzerowskiej armii, Niemcy by mu wielu rzeczy nie darowali). Ocalone zostało złoto banku narodowego oraz większość naszej floty - innym państwom okupowanym nie udała się ta sztuka. Ewakuacja była zadziwiająco uporządkowana, jeśli weźmiemy pod uwagę wrześniowy chaos. Było tak, gdyż przygotowano ją na wiele miesięcy wcześniej. Ówczesne kierownictwo państwa i wojska zdawało sobie sprawę, że kampania może być przegrana - i że zostanie zrealizowany scenariusz serbski z pierwszej wojny światowej. Marszałek Śmigły-Rydz mówił przecież na jesieni 1938 r. prymasowi Hlondowi, że "Polska wyjdzie z wojny skrwawiona". Przypomnijmy też co pisał dr. Baliszewski o rewelacjach ambasadora Williama Bullitta:""Otóż została zapisana w historii pewna rozmowa. Tak niezwykła, że aż niewiarygodna. Odbyła się między ambasadorem RP w Waszyngtonie hrabią Jerzym Potockim a ambasadorem USA w Paryżu Williamem Bullittem, który w drugiej połowie listopada 1938 r. spędzał urlop w Waszyngtonie. „Mówił mi następnie Bullitt – raportował Potocki do ministra Becka– o zupełnym nieprzygotowaniu Wielkiej Brytanii do wojny i o niemożności dostosowania przemysłu angielskiego do masowej produkcji wojennej, a przede wszystkim w dziedzinie samolotów. (…) Lotnictwo francuskie jest przestarzałe. Według tego, co eksperci wojskowi mówili Bullittowi podczas kryzysu wrześniowego br., wojna trwałaby co najmniej lat sześć i zakończyłaby się ich zdaniem zupełnym zdruzgotaniem Europy i komunizmem we wszystkich państwach, z czego skorzystałaby w końcu Rosja Sowiecka”. Trzy miesiące później, w lutym 1939 r., w Paryżu ten sam ambasador Bullitt, tym razem w rozmowie z ambasadorem Juliuszem Łukasiewiczem, uzupełnił tę prognozę przyszłej wojny o rolę w niej Stanów Zjednoczonych: „Jeśli wojna wybuchnie, nie będziemy zapewne brali w niej udziału od początku, ale skończymy ją!”. 75 lat później okazuje się, że Bullitt miał wiele racji. Wojna rzeczywiście trwała sześć lat, Europa faktycznie została zdruzgotana, a w wielkiej jej części zapanował na pół wieku komunizm. Stany Zjednoczone rzeczywiście przystąpiły do wojny w Europie wyłącznie po to, by ją skończyć i wraz z Rosją zaprowadzić na świecie nowy porządek."

Słowa ambasadora Bullitta dziwnie współbrzmiały ze słowami Stefana Ossowieckiego, słynnego przedwojennego medium przyjaźniącego się m.in. z Marszałkiem Piłsudskim oraz Ignacym Janem Paderewskim. W jednym ze wspomnień poświęconych Ossowieckiemu czytamy:"– Była już druga w nocy, gdy odprowadziłem mego gościa do jego pokoju – brzmi relacja z końca sierpnia 1939 roku o Ossowieckim, spisana przez Juliusza T. Dybowskiego. – W bibliotece usiedliśmy na chwilę i zapaliliśmy cygara. Stefan puścił kilka kłębów dymu, nagle zasłonił oczy ręką, ale dostrzegłem, że po twarzy spływają mu łzy. – Mistrzu, co się stało, na Boga – spytałem. – Ossowiecki blady i spięty spojrzał mi w oczy. – Nieszczęście… Jesteśmy w przededniu wojny i już tylko dzielą nas od niej dni. – Przecież pan mówił przed chwilą nam co innego… – A cóż mogłem powiedzieć? – odparł inżynier – Był u mnie pół roku temu marszałek Rydz-Śmigły i powiedziałem mu dokładnie to samo, co powiedziałem marszałkowi Piłsudskiemu w 1934 roku, kiedy podpisywaliśmy z Niemcami traktat o nieagresji. Jeden i drugi wziął ode mnie przyrzeczenie, że nikomu o tym publicznie nie powiem. – Jak daleko dojdą Niemcy? – Cała Polska zajęta, gruzy, krew, mord! Idą dalej w głąb Rosji, daleko, daleko… – Do Uralu? – Ossowiecki zastanowił się przez chwilę. – Do Kaukazu. Państwa Osi przegrają wojnę. Niemcy i Japonia będą okupowane, Włochy wyzwolone. Zwycięzcy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja spotkają się na konferencji i spowodują nowy ład w Europie. – A co z Polską? – Będzie i Polska! Ale za jaką cenę… Najpierw będą nią władali komuniści, a później szubrawcy i świnie. Na koniec powstanie jeszcze większa niż teraz. Tego ani ty, ani ja nie doczekamy… Dopiero wnukowie… Warto jednak wiedzieć, że tak się stanie…”."

***
Ilustracja muzyczna: 01. April 1945 - Fury OST

By uprzedzić pytania, które się pojawią, przypominam, że wiele wątków związanych z tą historią poruszałem już w seriach: Wrześniowa Mgła, Zanim zapadła Mgła, Steamroller, Inferno i Polski Gniew. Warto do nich wrócić, by poznać ogólne tło (i nie kompromitować się głupimi komentarzami). Oto poszczególne odcinki wspomnianych serii:

Wrześniowa Mgła:

Od własnej kuli

Uderz póki czas!

Przewidziana inwazja

Bracia Słowianie

Zanim zapadła Mgła:

Bez honoru

New Deal

Cud domu windsorskiego

Arbeitstag

Speciale:

Prolog do Mgły


Wrześniowa Mgła redux

Wrześniowa zapora (o naszym planie wojny biologicznej)

Inferno:

Margin Call

East of Suez

Rail Tracer

Steamroller:

FDR

Huey Long

Idy Lipcowe:

Pechowy generał

Polski Gniew:

Cienie Września

***

Zachęcam również do sięgnięcia po moją powieść "Vril. Pułkownik Dowbor". Dostępną m.in. w księgarni Prusa.