poniedziałek, 26 stycznia 2015

Największe sekrety: Archanioł cz. 4 - Miecz ognisty

Ilustracja muzyczna: Dance of the Moon Rabbits - Umineko OST

Polacy byli kiedyś narodem niebezpiecznym, mającym talent do podpalania świata. Obecnie często nie doceniamy sprytu naszych przodków i dajemy się mamić propagandzie mówiącej, że niemal wszyscy oni byli naiwniakami dającymi się wszystkim wykorzystywać, potrafiącymi jedynie wpadać w "obłęd" i popełniać "jakie piękne samobójstwo". Ta głupia propaganda sprawia, że mrok niepamięci okrywa historie wielu wybitnych Polaków. Do najbardziej zapomnianych należy na pewno Bogdan Hutten-Czapski, szara eminencja dworu Wilhelma II, adiutant i zarazem przyjaciel Kaisera, jeden z twórców polityki wschodniej II Rzeszy, polityki która prostą drogą doprowadziła do rewolucji bolszewickiej.Gdy w 1914 r. do niemieckiej ambasady w Istambule zgłosił się bolszewicki agent Izrael Łazarewicz Gelfhand vel Aleksander Parvus z propozycją zorganizowania rewolucji, która wyeliminuję Rosję z wojny, jego propozycja została początkowo uznana przez berlińskich decydentów za kontrowersyjną. Osobą, która przekonała Sztab Generalny do jej przyjęcia był właśnie hrabia Bogdan Hutten-Czapski, ówczesny specjalny konsultant Sztabu Generalnego. Argumentował on, że taka rewolucja byłaby dla Rosji olbrzymim ciosem i mogłaby doprowadzić do rozpadu imperium carów. Hutten-Czapski nie był bynajmniej żadnym fabiańskim socjalistą. To był konserwatysta, ze świetnymi kontaktami wśród berlińskich elit. W 1890 r. negocjował z papieżem Leonem XIII zakończenie Kulturkampfu. Przyjaźnił się z kardynałami i dostawał watykańskie ordery.  W niepodległej Polsce był prezydentem Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich. Wśród jego bliskich niemieckich przyjaciół byli kanclerze von Bethmann-Hollweg i von Bullow.  To jego wyznaczono do wręczenia buławy marszałkowskiej von Hindeburgowi. To hrabiemu Hutten-Czapskiemu Kasier zwierzył się po wybuchu wojny: "Postanowiłem, o ile Pan Bóg użyczy zwycięstwa naszemu orężowi, odbudować państwo polskie w związku z nami, co na zawsze zabezpieczyłoby Niemcy od Rosji". To Hutten-Czapski był faktycznym twórcą namiastki państwa polskiego w wyzwolonej Kongresówce. Był on również protektorem Piłsudskiego i jego Legionów. Dokonał dla odzyskania przez Rzeczypospolitą  niepodległości więcej niż np. pewien "wyzwoliciel Polski". A jednocześnie ten konserwatywny arystokrata i głęboko wierzący katolik równie mocno przyczynił się do wybuchu rewolucji bolszewickiej niszczącej konserwatywny ład aż do fundamentów. Jak wytłumaczyć taką sprzeczność?

Zastosujmy metodę dra Targalskiego (Nya!) z "Resortowych dzieci". Kim był ojciec hrabiego Bogdana Hutten-Czapskiego? Józef Napoleon Hutten-Czapski, to powstaniec listopadowy i wielkopolski, wybitny działacz polskiej niepodległościowej emigracji, człowiek który zakładał polskie tajne związki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 20-tych XX w. W jego życiorysie jest bardzo wiele ciekawych epizodów. Nawet źródła oficjalne mówią, że:

"14 grudnia 1831 r. wsiadł na statek angielski i w końcu stycznia 1832 r. przybił do wybrzeży Irlandii w Dublinie, gdzie przyjęto go owacyjnie. Na wielu zebraniach wygłaszał patriotyczne mowy cytowane przez gazety irlandzkie, przez co zwrócił na siebie uwagę policji. Został oskarżony o działalność rewolucyjną i nielegalny pobyt w Wlk. Brytanii, a następnie obłożony grzywną pieniężną w wysokości £ 60. Większość społeczeństwa irlandzkiego stanęła po jego stronie: urządzono pieniężną zbiórkę uliczną na pokrycie grzywny, załatwiono mu publiczne prelekcje w wielu miastach irlandzkich, które przynosiły niezłe dochody, oraz pozwolenie na pobyt w Anglii, gdzie się przeniósł w kwietniu 1832 roku. W Anglii przebywał prawie rok. W drodze do Londynu zatrzymał się w Birmingham i uczestniczył w dużym wiecu na rzecz reform ustrojowych. 23 maja znalazł się w składzie delegacji politycznej z Birmingham, przyjętej przez lorda - burmistrza Londynu. Na początku roku 1833 przyjaciele z lóż masońskich uzyskali dla niego paszport francuski na nazwisko Josepha Chapmana.
Lata 18331837 były okresem ciągłych podróży agitacyjnych Czapskiego z Paryża do Szwajcarii, gdzie wraz z innymi młodymi rewolucjonistami i karbonariuszami założył 15 kwietnia 1834 związek „Młoda Europa”, obejmujący Młode Włochy, Młode Niemcy i Młodą Polskę. Podróżował również do Włoch, Algierii, Hiszpanii i do Londynu, gdzie przebywał wygnany z Włoch Giuseppe Mazzini. W roku 1841 pojechał z fałszywym paszportem jako Irlandczyk O’Brien do Niemiec do (Monachium, Augsburga i Frankfurtu nad Menem). Wszędzie był entuzjastycznie witany przez kolegów z organizacji Młode Niemcy, którzy umożliwili mu wyjazd do Kongresówki."
Człowiek, który namówił niemiecki sztab generalny do wspierania bolszewików okazuje się być synem XIX-wiecznego, polskiego, republikańskiego konspiratora, bliskiego współpracownika Giuseppe Mazziniego. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Giuseppe Mazzini  to XIX-wieczny arcyrewolucjonista i arcyterrorysta. Jego ludzie zabijali królów i wywoływali rewolucje. Mazzini to jeden z głównych organizatorów Wiosny Ludów i późniejszego zjednoczenia Włoch. Do dzisiaj sycylijscy mafiozi składają przysięgi na jego imię. Wśród współpracowników Mazziniego znaleźli się Giuseppe Garibaldi, Lajos Kossuth, Heinrich Heine , czy konfederacki generał Albert Pike, jeden z założycieli Ku Klux Klanu i zarazem wielki reformator rytu szkockiego nazywany wówczas "papieżem masonerii" (Istnieje apokryficzny, zapewne sfałszowany list Mazziniego do Pike'a, w którym omawiają kwestię wybuchu trzech wojen światowych.) I wśród tych wielkich nazwisk, ludzi pracujących wraz z Mazzinim nad obaleniem wiedeńskiego ładu znajdujemy ojca człowieka, który namówił Niemców do sfinansowania rewolucji bolszewickiej. Wokół Mazziniego znajdziemy też oczywiście więcej polskich nazwisk. Np. Szymona Konarskiego czy Joachima Lelewela. Polska konspiracja pracująca nad podpaleniem Europy ściśle współpracowała z konspiracją europejską. I niemal na pewno ta współpraca nie skończyła się w 1848 czy 1871 r. Niezwykle ciekawie w tym kontekście brzmią monarchistyczne biadolenia Grzegorza Brauna dotyczące okoliczności śmierci Lelewela:

"Okoliczności te – wielekroć fałszowane, bagatelizowane, czy najczęściej właśnie zupełnie przemilczane przez biografów (jak Stefan Kieniewicz czy Helena Więckowska) – zrekonstruował najwierniej Ignacy Chrzanowski (1866-1940). Ogłoszony przezeń na krótko przed wojną kapitalny, a rzadki przyczynek: Tajemnica ostatnich dni Joachima Lelewela w świetle źródeł jest majstersztykiem śledztwa historycznego i jednym z najlepszych znanych mi tekstów z gatunku „horroru dokumentalnego”.Przeprowadzając wzorową analizę źródeł – relacji świadków zawartych w listach i wspomnieniach z epoki – Chrzanowski odsłania obraz zdarzeń jeżący włosy na głowie. Oto okazuje się, że istotnie ciężko chory Lelewel, kiedy przybywają po niego paryscy „przyjaciele”, za żadne skarby nie chce porzucać swego archiwum i biblioteki, i ani myśli o przeprowadzce do Paryża. Kiedy podstępem wywabiają go z domu i bez jego zgody, bez ceregieli pakują wszystkie książki i szpargały – staruszek Lelewel rozpacza i płacze. Ale Januszkiewicz z Gałęzowskim działają metodycznie, pospiesznie i bezwzględnie – wywiezienie Lelewela z Brukseli do Paryża okazuje się w istocie nie aktem życzliwej pomocy, ale raczej porwaniem.
Spośród relacji przytoczonych przez Chrzanowskiego kluczowe okazuje się świadectwo księdza-redemptorysty Wiktora Augusta Dechamps, z którym u schyłku życia nawiązał Joachim Lelewel kontakt za pośrednictwem Polki-emigrantki, Daszkiewiczowej. Chcąc postąpić z nim w sposób godny jego charakteru, napisałem do niego wyraźnie – wspominał ks. Dechamps – w jakim celu pragnę go widzieć, żeby mianowicie przywołać go z powrotem, przy pomocy Bożej, do wiary chrześcijańskiej, w przypadku gdyby ją stracił (…). Kończąc list, prosiłem go [Lelewela] o dwie rzeczy: żeby codziennie powoli odmawiał Ojcze nasz i Zdrowaś Maria i żeby mnie przyjął, kiedy to uzna za dobre. Przeczytał mój list w obecności pani Daschewisch [tak w oryginale] raz i drugi. Po czym dorzucił: Ja odmawiam już tę modlitwę. Później dowiedziałem się, że widywano go od czasu do czasu w kościele na Mszy Świętej.
Niestety, kiedy ostatecznie na prośbę Lelewela dochodzi do spotkania ze spowiednikiem, na przeszkodzie poważnej rozmowie staje obecność w izdebce dwóch nieznajomych, z których jeden nie ukrywa niechęci wobec katolickiego księdza. Jak pisze ks. Dechamps: Obydwaj [nieznajomi mężczyźni] pozostali z wyraźnym zamiarem, żeby nie pozostawić mnie sam na sam z panem Lelewelem. Do sakramentalnego pojednania z Kościołem zatem nie dochodzi – wkrótce potem porywają starego mistrza jego polscy „przyjaciele”, a po trzech dniach, 29 maja 1861 roku Joachim Lelewel umiera w paryskim szpitalu."

Zwróćmy uwagę na ważne szczegóły: tajemniczy "wysłannicy" przede wszystkim dbają o to, by zabezpieczyć archiwa Lelewela. Nie chcą też, by nie wyjawił spowiednikowi ani nikomu niepowołanemu jakiegoś strasznego sekretu. Przypominam: Lelewel nie był starym pierdołą, takim jak go malują w podręcznikach,  był współpracownikiem Mazziniego, człowiekiem z samego centrum polskiej konspiracji chcącej obalić ład Świętego Przymierza.Włoskie (i watykańskie) powiązania stanowią też ważną część życiorysu hrabiego Bogdana Hutten-Czapskiego. Jednym z jego bliskich przyjaciół był Giuseppe Volpi, hrabia Misraty, jeden z najpotężniejszych włoskich przemysłowców tamtych czasów, twórca festiwalu filmowego w Wenecji. Volpi był jednym z głównych finansistów ruchu faszystowskiego, de facto kontrolerem Mussoliniego w pierwszych latach jego rządów, faszystowskim gubernatorem Trypolitanii oraz ministrem finansów. (Przypominam, że ruch faszystowski lubił się odwoływać do włoskich, rewolucyjnych nacjonalistów z XIX w. - Garibaldiego i Mazziniego.) Volpi był negocjatorem pokoju z Turcją po wojnie o Trypolitanię z lat 1911-1912. Jednocześnie finansował ruch młodoturecki, a po zamachu stanu dokonanym w Istambule przez młodoturków lobbował na Zachodzie o uznanie i wsparcie dla nowego reżimu. Ruch Młodych Turków już samą nazwą odwoływał się do Młodych Włoch i Młodej Europy Mazziniego. I tutaj natrafiamy na kolejne polskie powiązania. Łącznikiem pomiędzy rodzącym się ruchem młodotureckim a włoską masonerią był garibaldczyk, dyktator Powstania Styczniowego, polski i turecki generał Marian Langiewicz, znany w Turcji jako Langi Bey.


Można nawet powiedzieć, że to Polacy byli ojcami chrzestnymi nowoczesnej Turcji i jej nacjonalizmu. Jak czytamy w "GPC":


"W 1869 r. ukazała się fundamentalna dla rozwoju nowożytnego nacjonalizmu tureckiego książka „Les Turcs anciens et modernes” („Turcy dawni i współcześni”). Jej autor Mustafa Celaleddin Pasza głosił tezę, że etnos turecki jest starszy od islamu, a Turcy – twórcy imperium osmańskiego – są takim samym narodem europejskim jak Francuzi czy Polacy, tyle że spokrewnieni są z ludami turańskimi zamieszkującymi ówczesne Imperium Rosyjskie od Tatarstanu i Baszkirii przez Kaukaz (Azerowie, Czerkiesi, Kumycy itd.) po Azję Centralną (Turkiestan – dzisiejszy Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan i Kirgistan). Rosję uznawał ów pisarz za państwo oparte na dwóch żywiołach – słowiańskim i turańskim. W świecie słowiańskim naturalną rywalką dla Rosji była według niego Polska. Jak twierdził Celaleddin, słowiańszczyzna mogła być zorganizowana albo w formie wolnościowej, reprezentowanej przez dawną Rzeczpospolitą, albo despotycznej, której uosobieniem była samodzierżawna Rosja. W świecie turańskim naturalnym rywalem Rosji zaś było imperium osmańskie, które aby rywalizację tę wygrać, powinno oprzeć się na narodowym poczuciu tureckim i przyciągnąć do współdziałania pozostałe narody turańskie, podminowując tym rosyjskie panowanie nad nimi. Innymi słowy robić z Rosją to, co Rosja robiła z Turcją, popierając powstania Bułgarów i Serbów. Program ten oczywiście popychał imperium osmańskie do trwałej wrogości wobec Rosji. Nic dziwnego – Mustafa Celaleddin Pasza naprawdę nazywał się Konstanty Półkozic Borzęcki. Urodził się pod Łęczycą. Był klerykiem seminarium duchownego we Włocławku, z którego zbiegł w szeregi powstańcze w 1848 r., a po klęsce powstania wielkopolskiego walczył w Legionie Polskim na Węgrzech przeciw Austrii i Rosji, by ostatecznie osiąść w Turcji, przyjąć islam i rozpocząć pracę nad modernizacją imperium osmańskiego w nadziei, że będzie ono w stanie skutecznie przeciwstawić się Rosji, a złamawszy jej potęgę, otworzy drogę ku niepodległości Rzeczypospolitej. Celaleddin – naczelnik działu kartografii tureckiego sztabu generalnego i generał dywizji armii osmańskiej – poległ w 1876 r., ale jego myśl przetrwała."Konstanty Borzęcki i Józef Bem vel Murad Pasza to nie jedyni polscy bohaterowie modernizujący Turcję. W tym gronie możemy znaleźć również takie zapomniane postacie jak:

Tadeusz Oksza-Orzechowski - przedstawiciel Rządu Narodowego powstania styczniowego w Stambule. Łącznik pomiędzy rządem Turcji a Stolicą Apostolską i Austrią. Organizator tureckich służb wywiadowczych.

Władysław Kościelski - generał Sefer-pasza, organizator kawalerii tureckiej, marszałek dworu sułtańskiego, europeizował jego zwyczaje, doradca wicekróla Egiptu Izamila-Paszy.

Antoni Aleksander Iliński - Iskinder Pasza - "po udziale w powstaniu listopadowym" bił się, jak błędny rycerz - wszędzie; zaczął od Portugalii i Hiszpanii, gdzie zresztą sławę nie mniejszą zdobył na arenach jako torreador; w r. 1836 i później bił się w Algerze, w Afganistanie, w Indiach, w Chinach. W powstaniu węgierskim adjutantował Bemowi. W wojsku tureckim brał udział w wyprawie Omera-paszy na Czarnogórze w r. 1852, w dwa lata później, w wojnie krymskiej, dowodził pułkiem "zaptyjów" (b. żandarmów tureckich), w wyprawie do Gruzji dowodził strażą przednią. Po wojnie tej był gubernatorem tureckim w Bagdadzie."Polacy rozwijali i unowcześniali turecką armię przygotowując ją na przyszłą wojnę z Rosją. To zaprocentowało.  Turcja zablokowała Rosji w czasie pierwszej wojny światowej drogę dostaw z państw Entanty via Morze Czarne.  Młody dowódca ze współkreowanego przez Polaków ruchu młodotureckiego - Mustafa Kemal - odniósł zwycięstwo pod Gallipoli, odbierając Brytyjczykom szansę na realne wsparcie materiałowe Rosji. Po wojnie stworzył w Turcji republikański i świecki ustrój bliski ideałom Mazziniego i młodego Mussoliniego. (Co ciekawe, Aleksander Parvus, wspomniany na początku tego wpisu, znał przywódców ruchu młodotureckiego i zajmował się zdobywaniem dostaw broni dla nich - m.in. od koncernu Kruppa i brytyjskiego Vickersa. Świat rewolucjonistów był jak wówczas dosyć mały. )

Ending: Don't Look Behind - Black Lagoon Ending

Ponoć polska konspiracja dążąca do pierwszej wojny światowej i rewolucji w Rosji to mit. Za dużo jednak tutaj zbiegów okoliczności. Światopełk-Mirski wywołuje rewolucję 1905 r., Koziełł-Poklewski inicjuje sojusz rosyjsko-brytyjski, Biliński wyrzuca do kosza serbskie ostrzeżenie o szykowanym zamachu w Sarajewie, Hutten-Czapski namawia Niemców do finansowania bolszewików, Kell czuwa nad rewolucjonistami w Londynie... Zaprawdę Polacy byli kiedyś zdolnym narodem

Następna część serii Archanioł będzie poświęcona Polakowi, który rozpoczął Wielką Grę w Azji Centralnej i próbom doprowadzenia do wojny brytyjsko-rosyjskiej.

Muza będąca ilustracją do wpisów z tej serii pochodzi z serialu Umineko.

Zapraszam też do sięgnięcia po moją książkę "Vril. Pułkownik Dowbor".  I w wersji papierowej  i jako ebook. Hrabia Jędrzej Zdzisław Stefan Jabłoński czytał i od tej pory boi się wyjść z domu...
28 komentarzy:

 1. Wyjatkowy artykul. Ja tylko przypomne o ciekawych powiazaniach:
  Sulkowskich z Zakonem Maltanskim.
  Konarski (MI5) i Hutten-Czapski i ich wspolne powiazania z Irlandia (Neapol, Szkocja, Ceylon, Nagasaki...).
  Volpi - elektrycznosc - Parvus (opublikowalem wlasnie memorandum Parvusa z 1915) - Berezyna (Slotwinski, Koziell-Poklewski, Konstantynowicz) - Montenegro.
  Konarski (Cork i nie tylko) - Lelewel - Chodzko - Oginski.
  Langiewicz - Turcja... i znowu memorandum Sulkowskiego - Venture - Breguet (znowu Irlandia i Szkocja) - Konstantynowicz - Armand.
  I ta Szkocja: glownie Perth ale nie tylko - Esterling / Sterling na Lotwie i w Estonii, a jego rodzina to zalozyciele Armii Czerwonej i bolszewickich sluzb kontrwywiadowczych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowny Panie, mógłby Pan z łaski swojej popracować nad czcionką na blogu, tego się nie da czytać ! Po co tak kombinować z barwną żarówą od której bolą oczy czy małymi literkami na czarnym tle - nie można normalnie po bożemu czarno na białym ? Przydałaby się także wersja polskojęzyczna bo masa ciekawych informacji przyznaję, warto byłoby je rozpowszechnić a nawet dziś wiele osób w niewystarczającym stopniu dla ich pełnego przyswojenia opanowało ''inglisz''.

   Usuń
 2. A moze po "Vrilu" jakas ksiazka na ten temat?

  Piotr34

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeszcze dodam o Czpskich plus Miezonka!

  OdpowiedzUsuń
 4. Roo -man- Dmo.-.fski - wyzwoliciel Polski! Reszta to agenci żydowscy, na czele z Ataurkiem. Wielka Polska przy boku Wielkiej Rosji!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Głupia prowokacja. Lepiej czytaj kolegę Chehelmuta. On jedyny pisze mądrze. Czytam jego wpisy uważnie. Wnoszą bardzo wiele i pozwalają zrozumieć historię Polski i świata. Polecam wszystkim na odtrutkę. Nie jestem spokrewniony z Chehelmutem. Jestem obiektywny i polecam jego wpisy - są już 3 ale z tego co wiem, niebawem pojawi się jeszcze jeden, ciekawszy jeszcze bardziej niż poprzednie.

   Usuń
  2. ''Nie jestem spokrewniony z Chehelmutem. Jestem obiektywny i polecam jego wpisy - są już 3 ale z tego co wiem, niebawem pojawi się jeszcze jeden, ciekawszy jeszcze bardziej niż poprzednie''

   - ?!

   Mógłbyś mnie oświecić szanowny anonimie skąd pochodzi twa wiedza o mym ''nachodzącym'' wpisie, magicznym ''4-ym'', oraz co ma oznaczać wtręt o ''naszym'' niespokrewnieniu ?

   Usuń
  3. Faktycznie zabrzmiało to dziwnie. Potwierdzam - nie jesteśmy spokrewnieni.(gdyby ktoś się zastanawiał bo mogło to wyglądać dziwnie. - !!) Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie jasne, bez żadnych podejrzeń.

   Usuń
 5. "Romanie, to nieprawda co mówią, że jesteś pedałem! I tak im wszystkim nigdy nie ufałem!" Fragment czeczeńskiej wersji "Батальное полотно", słowa autorstwa poety narodowego, kandydata nauk Zelimchana Dupodajewa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dżekson, ''anonimie'' cholerny jeden, czy myślisz, że nikt cię nie rozpozna poprzez twój chamski, żenadny styl rodem z pedalskiego ''Charlie Hebdo'' ? Jesteś aż tak głupi, że nawet nie dostrzegasz iż w ten sposób tylko kompromitujesz racje w imię których występujesz. Przestań zaśmiecać swym gnojem to forum, a tak w ogóle gdzie byłeś gdy akurat ze 2 wpisy temu wylało się w komentarzach szambo jakichś proputinowskich badziewiaków, ja akurat miałem inne rzeczy na głowie, gromadziłem materiał do nowego posta itd. ale ty zwykle pojawiasz się gdy tylko Fox wrzuca wpis na temat Rosji czy Ukrainy, tam byś się akurat przydał bo to twój poziom, nawet bym ci wybaczył nawrzucanie im od ''mongołów'' skoro na nic innego cię nie stać, hę - ? Tak się tylko wpierdalasz zupełnie nie a propos i jedyne co potrafisz wydusić to znowu napieprzanie i to w karykaturalnym stylu endeków - naprawdę nic poza jedną złośliwą sugestią zaledwie Foxa, której się uczepiłeś nie jest w tym wpisie dla ciebie interesujące, tylko tyle z niego pojąłeś ?! Współczuję ci taką razą... Oczywiście w odpowiedzi posypią się z monotonną regularnością joby od ''ruskich agentów'' i ''endeków'' - a może byś tak raz chociaż wyzwał mnie dla odmiany od ''mongołów'', pliz ?

   Usuń
  2. Chyba od Alpinidów. Jeśli masz ciemne włosy i wyglądasz trochę jak przerośnięty żółtek ale nie masz żółtej skóry tylko białą to nie jesteś Mongołem tylko Alpinidem. KURWA. Biologię i genetykę w wersji dla niezaawansowanych to moglibyście jednak opanować, panowie histerycy! Fox, ty (jak zakładam, zdjęcia nie widziałem), Ja i niestety Che i nawet ten zgniłek Adolf - jesteśmy (byli) subtypem alpejskim. Ma to tylko jedną pozytywną cechę. I białe i żółte i czarne dupy lecą na ciemnowłosych białasów o znośnej sylwetce ;) Arabowie się jeno podszywają :)

   (nie ma mnie tu, jestem obrażony na Foxa za pierdy o rosyjskim wątku zamachu czy też maskirowki we Francji - bo naciągane i bez sęsu) shape_shifter

   Usuń
  3. Wersja Karpacka oczywiście :) https://europide.wordpress.com/category/alpinid-e-derivati/ Wciąż jeszcze kilku facynatów to bada choć obecnie jest to bardzo passe i już prawie że kryminał a na pewno podejrzane... Takie mamy czasy :)

   s_s

   Usuń
 6. Oj, ale przecież mówi się o Polakach, którzy wsławili się w historii, nie tylko naszego kraju ale i innych. No, może przemilczane bywają te postaci, których czyny niezbyt przychylnie zostały potem ocenione. No i nic dziwnego, to trochę jak unikanie odpowiedzialności, że taki a taki był obywatelem polskim.

  OdpowiedzUsuń
 7. 1848 po powstaniu wlkp coś ci się jebie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie_1848_roku

   Usuń
 8. Ha ! Dobrze, że cykl nie zakończył się na Dzierżyńskim, warto go kontynuować, znowu masa ciekawych informacji, część wprawdzie znałem lecz ty uzupełniłeś mój ogląd rzeczy, teraz pewne sprawy stają się jasne. Słusznie iż na marginesie przypomniałeś o radykalnych, lewicowych korzeniach faszyzmu, nigdy dość o tym wspominać w kontrze do lewackiego pierdolenia różnych ''zawodowych antyfaszystów'' o rzekomym ''reakcjoniźmie'' Mussoliniego i towarzyszy - dość powiedzieć, że faszystowskie bojówki złożone z futurystów pod wodzą samego Marinettiego rozpędziły w 1919 r. w Mediolanie katolicką procesję, wprawdzie później faszyści w drodze po władzę zawarli sojusz ze środowiskami zachowawczymi i Kościołem ale to zawsze było małżeństwo z rozsądku [ zwyczajnie katolicka społeczna i prorodzinna polityka została wprzęgnięta w plany faszystowskiego imperializmu z jego hasłem ''liczba jest siłą'' ], ostatecznie pod koniec faszyzm wrócił do swych radykalnie lewicowych korzeni w okresie ''włoskiej republiki socjalnej'' w Salo, której nie przypadkiem szarą eminencją był komunista Nicola Bombacci - Pankowski i reszta lewaków nawet nie zdają sobie sprawy jak blisko im do tych ze zwalczania których uczynili sobie sposób na życie...

  Jeden ze znajomych interesował się bardzo wątkiem polskim w ruchu młodotureckim, to od niego dowiedziałem się z ponad rok temu o Borzęckim, rewelacyjna sprawa, niestety wspomniana przez ciebie praca jest dostępna tylko w jęz. francuskim [ zapewne istnieje też wersja turecka - ? ], warto by ktoś choć jej fragmenty przełożył na polski, w każdym razie tak duży i znaczący udział naszych rodaków w odrodzeniu Turcji jest u nas kompletnie nieznany, przynajmniej poza wąskim gronem zajmujących się tymi zagadnienia specjalistów, dlatego trzeba to propagować bo wskutek zmian cywilizacyjnych, demograficznych, politycznych jest to temat na czasie i ''przyszłościowy''.

  Na koniec prośba do ciebie Fox, abyś też nie porzucał całkiem amerykańskiej serii tylko w tym wypadku sięgnął kiedyś wgłąb dziejów USA przed Lincolnem, do pierwocin i samej rewolucji bo odnoszę wrażenie, że i w tej materii panuje u nas spora ignorancja np. ostatnio sporym odkryciem było dla mnie, że mylnie mówi się u nas o ''wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych'' gdyż taki twór państwowy wówczas jeszcze nie istniał, była jedynie luźna konfederacja stanów, dlatego korona brytyjska zawarła traktat z każdym z nich osobno stąd powinno się raczej mówić o wojnie o niepodległość Wirginii, Rhode Island, Pensylwanii itd., początek USA należałoby więc właściwie datować dopiero od uchwalenia konstytucji i dzięki temu powstania rządu i pierwocin centralnej administracji państwowej - niby nic, ale rzecz o fundamentalnym znaczeniu bez której trudno zrozumieć prawdziwe przyczyny konfliktu, którego kulminacją była wojna secesyjna, inaczej kręcimy się w kółko pierdoląc jak katarynka propagandowy szit, że poszło o niewolnictwo [ jasne k..., już widzę jak miliony białych po obu stronach dały się ochoczo szlachtować za jakichś ''czarnuchów'' ].

  OdpowiedzUsuń
 9. Aha, byłbym zapomniał o najważniejszym przecież - co do konkluzji : cóż, równie dobrze można uznać iż wszyscy wymienieni przez ciebie Polacy byli jedynie sprawnymi narzędziami w rękach imperiów i globalnych mafii politycznych bo z racji ''naturalnego zrewolucjonizowania'' wskutek takich a nie innych panujących wówczas warunków świetnie się do tej mokrej roboty nadawali - ? Niemniej wątek niezwykle ciekawy i wart dalszych badań, powtarzam jednak póki nie natrafimy choć na jeden dowód konkretnych powiązań i jakiejś koordynacji działań między Światopełkiem-Mirskim a Huttenem-Czapskim dajmy na to pozostanę sceptyczny do rzekomej ''polskiej konspiracji'', niczego nie wykluczam ale póki co wygląda mi to, wybacz, na zwykłe chciejstwo. Co do ostatniej wymienionej przed chwilą postaci - trzymając się już wątku ''resortowych bękartów'' mam więc rozumieć, że rzkomy konserwatyzm Czapskiego jr był jedynie maskirowką ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowe inf. o Swiatopelkach-Mirskich i Hutten-Czapskich w kontekscie Parvusa, Irlandii, 1905 roku.
   Tutaj:
   http://www.konstantynowicz.info/intelligence/part_1/conspiracy_theories/
   Zapraszam do czytania.
   Ponownie gratuluje autorowi tego artykulu, ktory spowodowal tyle roznych komentarzy.
   Zachecam dyskutantow do publikowania ich wiedzy na ich wlasnych autorskich stronach internetowych. To bardzo latwe.

   Usuń
 10. Ja rozumiem, że tekst ku pokrzepieniu serc? Ja też grałem w "Metal Gear Solid" :> Może skośnoocy zrobią z tego anime jak się patrzy: superspisek - przecież Bilderbergów założył Polak, Superpolacy z kwadratową szczęką w steampunkowych pancerzach wspomaganych, polski parowy Metal Gear na szynach i Bem jako Big Boss + młoda kawaii Maria Skłodowska-Curie, która się cofa w czasie jak Albert Einstein w C&C Red Alert. Jak coś, to kasą tantiemową dzielimy się po połowie :>

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ''przecież Bilderbergów założył Polak'' - jaaaapieeeeerdoooolęęęęęęęęęęęooóoooooooooooof@@#&%%%%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Usuń
  2. ...taki był zeń ''Polak'' i jedyny w swym rodzaju ''cichociemny'', że AK chciała go sprzątnąć, niestety nie wyszło, niestety... I w ogóle jest się czym naprawdę chwalić, no chyba że on też kolejny Wallenrod co ''rozsadzał partię od środka'' tu : masońską ''ośmiornicę'' - kurna, oni wszyscy tylko ''infiltrują'', rozmawiają jedynie i - moje ulubione - ''prowadzą grę'', tylko jakoś tak się dziwnie później okazuje, że to nimi pogrywała ubecja : trzeba mieć miedzianą blaszkę zamiast płatów czołowych by wierzyć, iż ktoś może w pojedynkę ograć potężną, nie przebierającą w środkach, posiadającą rozliczne możliwości manipulacji i licencję na zabijanie strukturę jaką jest tajna policja. No chyba, że chodzi o domniemaną ''polską konspirację'', tyle że na poparcie tego trza mieć coś więcej niż wspólne pochodzenie czy nawet przynależność do różnych spiskowych międzynarodówek, równie dobrze można uznać tych pomienionych tu ludzi za ich narzędzie, ale powtarzam nic nie wykluczam - Fox podjął naprawdę ciekawy i obiecujący trop, który powinien dać asumpt do dalszych badań zawodowych historyków, ale - patrz moja uwaga niżej.

   Usuń
 11. Powinieneś przetłumaczyć to na turecki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A może Turcy powinni przełożyć to sami w swym interesie ?

   Usuń
  2. ...i zresztą po kiego grzyba skoro wystarczy wklepać Borzęckiego i od razu na pierwszej stronie wyskakuje coś takiego :

   http://www.turkishclass.com/forumTitle_42723

   - tak więc doskonale zdają sobie z tego sprawę, tym bardziej skoro na jego pracę miał powoływać się sam Ataturk, to raczej nad Wisłą należy propagować jak wielu naszych ''poturczeńców'' wniosło istotny wkład w odrodzenie Turcji, rzecz na czasie i w normalnym państwie już dawno rzuciłby się na temat tabun zawodowych historyków ale w neokolonialnej atrapii, w której przyszło nam żyć granty są tylko na badania nad ''polskim antysemityzmem'', nietolerancją religijną, ''homofobią'' itp. gównem. No chyba, że raczyłeś kpić szanowny anonimie - w takim razie kiepsko ci wyszło.

   Usuń
 12. Ważne uzupełnienie i kamyk do ogródka radykalnych ''okcydentalistów'' udzielających się także na tym forum : jednym z postulatów Borzęckiego w ramach postulowanego przezeń powrotu Turków do swych turańskich korzeni było przyjęcie łaciny bowiem zauważył on iż, jak by to paradoksalnie nie zabrzmiało, alfabet łaciński nadawał się lepiej do zapisu języka tureckiego niż arabski [ tu pojawiają się takie specjalistyczne terminy jak ''metafonia'', proszę sprawdzić ], istotne jest iż TURANIZACJA OZNACZAŁA TU EUROPEIZACJĘ i to nie tylko w wymiarze językowym, jedno nie przeczyło bynajmniej drugiemu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawdziłem i ciocia gógl dała tylko jakieś śmieszne notki po angielsku. Chodzi ci zapewne o "melodyjność" i melodyjny akcent klasycznej łaciny? (Nawet jest jakaś nazwa na to w języku polskim ale jej nie pamiętam, pamiętam tylko że klasyczna łacina kładła nacisk na swego rodzaju rytm akcentu; nie mam pojęcia jak to jest w tureckim).

   s_s

   Usuń
 13. Dawał dobrej roboty, kilka ciekawostek historycznych! Przyjemnie się czytało.

  OdpowiedzUsuń
 14. Bardzo ciekawy i treściwy artykuł. Będę tu częściej wpadał.

  OdpowiedzUsuń